Sjamaan Rudy

Welkom op mijn website.

Is deze site niet beveiligd, zoals hierboven als waarschu-wing staat? Ik dacht het niet! Wanneer men GEEN cookies inlegt, geen inlogging vraagt, en geen verkoop OP de site voert, volstaat een simpele html, en is een https-protocol kompleet overbodig. Dat kan omdat uw browsergeschiede-nis NIET wordt opgeslagen, en omdat u dus VRIJ kunt sur-fen, ZONDER door reclame of formulieren te moeten navi-geren. Respect voor privacy begint met bezoekers deze vrij-heid te geven. Omdat ik als Waterman niemand tot iets wil verplichten, is de site opgevat als een vrijblijvende informa-tiebron. Eenvoudig aanklikken brengt je naar het gekozen onderwerp.
Maar als je mij iets wil vragen, aarzel dan niet om mij te kontakteren; niet hier want dat kan niet, maar via mail:
           rudy.vanderstraeten@gmail.com
Opgenomen op 25 mei 2011
Opgenomen op 19 juli 2014
Opgenomen op 20 juli 2014