Bekijken we de TEKEN-periodes afzonderlijk, dan zal :

1/DE WEEGSCHAAL-PERIODE:

Vreemd genoeg zal Weegschaal de aktiefste en turbulentste periode van de 3 HerfstTekens zijn. Vooreerst is er het uitdeinend vierkant Mars-Uranus dat van eind Maagd nog wat door werkt. En vervolgens maken de Planeten in hun doorgang door Weegschaal, één voor één vierkantsaspekten met de Planeten Saturnus en Pluto in Steenbok. Aldus ontstaan achtereenvolgens in tijd: Mercurius vierkant Saturnus, Mercurius vierkant Pluto, Zon vierkant Saturnus, Zon vierkant Pluto. Dit gebeurt in een vlug tempo, want op 12 oktober is deze reeks al achter de rug. Venus die reeds in Schorpioen loopt, vervolgt deze rij echter met Venus vierkant Mars. En Mercurius maakt nog eens een oppositie met Uranus.
Konkreet houdt dit in: willens nillens "gebeurt" er een heleboel. En bewust, moeten er nog een heleboel dingen gedaan worden, of staan er nog heel wat punten op de agenda. Het is alsof men aanvoelt dat de herfststormen en winterkoude spoedig in aantocht zullen zijn, en dat men nu nog vlug eventjes die dingen kan afwerken die men nog moet afwerken. Het is TIJD om ze te volbrengen (Saturnus), en daarna zal men niet meer bij machte zijn (Pluto) om ze uit te voeren.

Zoals reeds vermeld bij de algemene behandeling van de Herfst, doen zowel Saturnus als Neptunus hun best om dit op te vangen met driehoeken en sextielen, door rustig te blijven en zich luisterend-empaties op te stellen. Door te vertrouwen op de grote LevensStroom die de dingen op hun juiste plaats doet vallen, zal men uiteindelijk in rustiger vaarwater belanden.

2/DE SCHORPIOEN-PERIODE:

Schorpioen anno 2018 is merkwaardig en atypies rustig. Dat kan gebeuren. Venus loopt retrograde en vormt een konjunktie met de Zon, wat bovendien nog eens atypies "vriendelijk" en welwillend maakt. Is er iets "verkeerds" met Scorpio? Niet echt, want de Zon konjunktie Venus maakt weliswaar een oppositie met Uranus (en mijn vrijheid van keuze dan?), die evenwel netjes wordt opgelost via een driehoek en sextiel op Saturnus. Is er stront aan de knikker? Mag men een (gevreesde) uitbarsting verwachten? Neen hoor, want Scorpio weet alles in goede banen te leiden. De konjunktie Mercurius-Jupiter doet de rest: men weet wat men wilt, en is efficiënt in het opstellen en realiseren van zijn konkrete doelstellingen. Eskalatie wordt voorkomen door a priori duidelijk zijn grenzen te stellen en te doen respek-teren (Saturnus), en door konstruktieve gesprekken te voeren waarin men to the point komt en de dingen zoals ze zijn duidelijk kan verwoorden.

De positieve aspekteringen die driehoeken en sextielen zijn, en die in de meerderheid zijn, laten duidelijk hun positieve en weldoende invloed gelden: Venus driehoek Mars, Zon driehoek Neptunus, Zon sextiel Pluto, Mars sextiel Uranus,.... Alleen op het eind van Schorpioen komt één luttel vierkant deze harmonie verstoren met een valse noot: Jupiter vierkant Mars. Even steekt de betweterige en bazige Schorpioen weer zijn kop uit om zich te laten gelden, en aan anderen te laten voelen dat hij er nog is (en dat men met hem niet kan sollen). Hoeft dat te verwonderen? Hoegenaamd niet, want bij Scorpio zit het venijn altijd "in de staart".

3/DE BOOGSCHUTTER-PERIODE:

Boogschutter is overzichtelijk. Ook dat gebeurt niet vaak, want de impulsiviteit en vurigheid van dit Teken, staan doorgaans garant voor zijn portie chaos en dramatiek. Maar Boogschutter 2018 is horoskopies duidelijk in zijn struktuur. Aan de ene kant is er de oppositie (alweer: een come back) tussen Venus en Uranus. Het zou in het geval van een oppositie beter zijn te spreken over TWEE kanten: wat moet ik volgen en respekteren, mijn relatie, of mijn vrijheid? Deze thematiek zal de hele Boogschutter-periode de geest bezig houden. Daarnaast komen de Zon, Mercurius (retrograde) en Jupiter samen in een konjunktie in het begin van Boogschutter: een bundeling van energie tot een gebalde vuist. Méér dan ooit weet Boogschutter wat hij wilt. En wat meer is: hij is daarvoor niet alleen bereid om met die vuist op tafel te slaan, maar zelfs om ervoor in de clinch te gaan. Want dit triumviraat Zon-Mercurius-Jupiter maakt vierkantsaspekten op het duo Mars-Neptunus in Vissen. Aiai? Normaal is een vierkant op Mars vrij explosief van aard en uiting, maar met een konjunktie met Neptunus is dat als een storm in een fles water. Neptunus onttrekt het Vuur van Mars en dooft het met Water-energie. Het "opstootje" zakt dus vrij snel in elkaar, wanneer blijkt dat men niet de benodigde energie heeft om het tot het bittere eind te volbrengen. Pffff, het is de moeite niet!

En op het eind van Boogschutter wordt het werkelijk rustig: de vierkanten en de oppositie zijn verdwenen, en wat overblijft zijn kon-junkties, sextielen en driehoeken. Wat het eerste betreft: omdat Mercurius terug vooruit in de Dierenriem is beginnen lopen na zijn periode van retrograde, vormt die opnieuw een konjunktie met Jupiter in Boogschutter. De Neptunus-Mars-konjunktie behoedt verder tegen oprispingen en uitbarstingen van ongerichte of opgekropte energie. Wat de sextielen betreft: Venus sextiel Saturnus, Saturnus sextiel Neptunus-Mars, Pluto sextiel Mars. En ook de driehoeken zijn goed vertegenwoordigd met Venus driehoek Neptunus en Venus driehoek Mars. Boogschutter eindigt in een klimaat van "iedereen is mijn vriend" en van "peace, love and understanding". Kerst mag weldra komen, want in de geest is alles daarvoor klaar.Pag 8/9