Bekijken we de TEKEN-periodes afzonderlijk, dan zal :

1/DE KREEFT-PERIODE:

Kreeft bregint met een specifieke dynamiek rond het vierkant Jupiter-Neptunus (zoals verduidelijkt op de eerste pagina): Venus maakt in haar doorgang door Tweelingen ) op haar beurt een oppositie met Jupiter en een vierkant met Neptunus, waardoor een T-vierkant op Neptunus ontstaat. Dit hebben we al gehad in Tweelingen, wanneer de andere snelle Planeten dit hadden gedaan. Omdat Venus een beetje achteraan hinkt, is zij de laatste. Men zal het ervaren als de laatste stuiptrekking van iets wat men al door gemaakt had, en waarvan men dacht dat het "opgelost" was. "Oh neen, nu herbegint het (of "hij" of "zij") opnieuw!". Wat of wie het ook moge zijn, men moet het een beetje ondergaan. Kwestie is, van zich niet het slachtoffer te voelen, of van zich niet te wentelen in zelfmedelijden: waarom moet mij dat weer overkomen! Het is wat het is, het is bovendien van kortstondige aard, dus men doet er goed aan van het los te laten en te laten wegvloeien ipv erin te verdrinken.

Temeer omdat het echte probleem, zich pas daarna zal manifesteren. Zon oppositie Saturnus brengt immers moeilijkheden aan die meer van "strukturele" aard zijn, en betrekking hebben met zijn orde. Hoe zit het dus met je "orde" in je huishouden? Je financiel-admini-stratieve orde? Heb je je betalingen op tijd volbracht? En hoe zit het met je "lichamelijk huishouden": heb je de 'rommel" in je lichaam opgekuist? Hoe zit het met je goede voornemens: voer je die nog steeds uit? En hoe zit het met de orde binnen je relatie en gezin? Houdt iedereen zich aan de afspraken en overeenkomsten, of moet je een beetje politieagent spelen?
Die problematiek loopt door de rest van Kreeft omdat Venus weldra de plaats van de Zon komt innemen in die oppositie, en omdat de Zon daarna een oppositie maakt met die andere Planeet die in Steenbok staat: Pluto. Van hetzelfde laken een broek, maar nog een toontje luider en harder, want Pluto stelt de vragen nu eenmaal indringender en ingrijpender.

Geen nood: in de dynamiek kan men ook rekenen op manieren om uit het lastig parket of de impasse te geraken. Vooreerst vormen Mercurius en Mars een hele tijd een koppeltje: zo'n konjunktie maakt meer vastberaden om te zeggen waarop het werkelijk staat , en minder geneigd om "shit" te accepteren. Het mag gezegd worden waarop iets slaat, en men moet stinkende potjes niet gedekt proberen te houden.
En verder overbrugt Neptunus -jawel- deze opposities op Saturnus, via een driehoek en een sextiel. Met andere woorden: de empathie en het inlevingsvermogen werken goed genoeg, om een ander niet te schofferen of diens gevoeligheden niet onder de voet te lopen. Maar 't ja: de dingen zijn zoals ze zijn, dus moet de ANDERE partij ook datzelfde medeleven betonen, of er kan geen vergelijk of overeenkomst uit de bus komen. De kruik gaat zolang te water tot ze barst. Wees je dus bewust van je eigen kwetsbaarheid en die van "de ander". Dan zullen de stukken wel weer gelijmd kunnen worden

2/DE LEEUW-PERIODE:

Aha, de Leeuw-periode: lekker in een hangmat liggen niksen in de zon met een verfrissend drankje ern een goed boek in de hand. En's avonds barbecuen bij een milde temperatuur en leuke gesprekken met vrienden op het terras. Leven als god in Frankrijk!

Welnu Leeuw 2019 vertoont wel veel kenmerken van dit ideaal beeld. Het is een vrij rustige periode met weinig spanningen. Naast het voor de hele zomer werkzame vierkant tussen Jupiter en Neptunus, treden er in die hele maand slechts 3 luttele spanningsaspekten op: 2 daarvan, nl Zon vierkant Uranus en Mercurius vierkant Uranus zijn weliswaar explosiever dan het eerste, maar ook beduidend kortstondiger. Het elektro-potentiaal schommelt en rommelt een beetje. Op makroschaal kan dit in de wereld voor een paar fikse bliksem- en onweersbuien zorgen (voorazl op 30 juli en 16 augustus). Op mikroschaal binnen een persoon, kan dat aanleiding geven tot ritme-verstoringen. Personen met epilepsie of personen met hartritmeproblemen, moeten op deze zelfde dagen voorzichtig zijn en goed zichzelf monitoren.
De derde spanning is beduidend minder akuut, want het betreft een oppositie tussen Mercurius en Pluto. Elke oppositie brengt twijfels en onzekerheid mee, dus in dit geval: aangaande van wat "men moet denken" over een bepaalde situatie of probleem; en aangaande de mate van wat anderen zeggen "waar" is, of eerder ingegeven is door n of ander (verborgen en verzwegen) motief.

Verder "gebeurt" er op astrologies gebied niet zoveel tijdens deze periode. Vooreerst maakt Mercurius nu een koppel met Venus, wat de algemene sfeer meer ontspannen, lieflijk en genietbaar maakt: men flaneert ipv te wandelen, en men tut zich wat meer op dan normaal. Saturnus maakt nog steeds een sextiel met Neptunus, en sporadies ontstaat er een driehoek tussen Mars en Jupiter, en tussen Zon en Jupiter, naargelang de voortgang van Mars en de Zon in Leeuw.Alles lijkt op wieltjes te lopen. Tenslotte kan men nog noteren dat Jupiter, Saturnus, Neptunus en Pluto -of 4 van de 9 Planeten (Maan nooit)- retrograde lopen, maar dit is dan ook alles. De bespreking van Leeuw valt dan ook merkwaardig kort uit. Met misschien deze waarschuwing: het vierkant Jupiter-Neptunus verwittigt en triggert voor alkohol-misbruik: alles is vredig en OK, en het is vakantie, maar drink toch met mate, en weet op tijd te stoppen. Want deze relatieve kalmte kan bedriegen, en kan niet verhinderen dat wanneer men onvoorzichtig zou zijn, men plots wl op een roetsjbaan zou belanden.

3/DE MAAGD-PERIODE:

Maagd geeft een beetje het spiegelbeeld van Kreeft wat betreft de dynamiek van het vierkant Jupiter-Neptunus. In Kreeft ontstond er een T-vierkant op Neptunus en kwam de nadruk te liggen op de overgave (positief) versus het zich slachtoffer voelen (negatief). In Maagd ontstaat er een T-vierkant op Jupiter, en komt de nadruk te liggen op de motivatie (positief) versus opportunisme (negatief) als antwoord op de vraagstelling. Technies bekeken, spreid dit T-vierkant zich uit over de hele Maagd-periode omdat de basis ervan, een oppositie op Neptunus, gevormd wordt door de snelle Planeten in hun voortgang door Maagd (tov Neptunus in het tegenovergestelde Teken Vissen): Venus oppositie Neptunus op 4 september; Mercurius volgt op 7 september; de Zon op haar beurt op 10 september; en tenslotte Mars op 14 september. Op deze data zijn die opposities exakt, maar de orbs van werkzaamheid bedraagt 5 ervoor en erna, dus minstens 3 dagen ervoor en erna.

In hun doorgang in Maagd maken deze 4 Planeten tegelijk een vierkant op Jupiter in Boogschutter, wat dit T-vierkant dan vol maakt, en wat in die periode voor een VEELHEID aan Planeetaspekten zorgt. Toen ik de kalender begon op te maken, en alleen de data en aspek-ten onder ogen zag, was mijn eerste indruk: Oeioei, Maagd 2019 zal hekties zijn! Wanneer ik daarna de dynamieken horoskopies onder ogen nam, temperde dit een beetje deze visie: het zal druk-druk-druk zijn, maan niet echt hels. De gedrevenheid van Jupiter is immers minder turbulent dan dit bij bijvoorbeeld Mars of Pluto, de uitgesproken Vuur-Planeten, het geval zou zijn. Maar gezien Jupiter in zijn eigen Teken Boogschutter staat, zal de aandrang toch reel en merkbaar zijn. In enge zin als begeerte of hebzucht (ik wil-ik wil), in ruime zin als geestdrift of entoesiasme (ja-ja). Of deze drive in weerwil of in botsing met het denken en de rede (Mercurius), de eigen-waarde en loyaliteit (Zon), de liefde en vriendschap (Venus), en zijn kracht en gedrag (Mars) zal komen te staan, zal in grote mate afhangen in hoever men in zijn eigen geboortehoroskoop vierkantsaspekten op Jupiter heeft die door deze in het hier en nu van Maagd 2019 zullen geaktiveerd worden.

Men kan hierbij altijd terugvallen op Saturnus die in dat hier en nu de "medicijnweg" aanduid: in plaats van negatief onder de vorm van spanningen doorheen het T-vierkant gesast te worden, toont SAturnus met een driehoek en een sextiel aan, hoe deze spanningen ineerlijk kunnen opgelost worden. Het betekent in ieder geval: volg NIET de "hoogdringendheid" van je aandrang (ik wil het NU), maar laat er tijd overgaan, om je ervan te vergewissen of je dat nu ECHT nodig had of niet. Wat wezenlijk was, zal niet verdwenen zijn. Volg niet blindelings je drift, maar onderzoek vanwaar die plotse aandrag en die nood vandaan komen. En je zult merken: wanneer het NIET vanuit jezelf komt, werd je bespeeld (door reklame), gemanipuleerd (door mensen), of gebrainwashed (door groeperingen). Want de Zomer 2019 sluit af met het exakt worden van dat vierkant Jupiter-Neptunus: wat was waar en echt, en wat was ingebeeld en een illusie? Rarara, zit je met een kater, of heb je de beproeving doorstaan?


Pag 8/9