Bekijken we de TEKEN-periodes afzonderlijk, dan zal :

1/DE RAM-PERIODE:

Ram is zoals het hoort een "bezig baasje": tijdens deze Ram-periode ontstaan er heel wat sextielen en vierkanten tussen in totaal 6 van de 12 Tekens van de Dierenriem: een bezettingsgraad van 50 % dus. Dit betekent dat er heel wat aktiviteit "in beweging" zal worden gezet. Het is tenslotte Lente toch voor iets. Het achtergrond-décor wordt ingenomen door het vierkant Saturnus-Uranus , dat in de algemene bespreking van de Lente-dynamiek uitvoerig is behandeld. Maar daarnaast maken een aantal vierkanten een (voorbijgaande) verschjning:
-te beginnen met Mercurius vierkant Mars, die altijd garant staat voor een dosis heisa en lawaai (exakt 24 maart)
-een "zeurderig" Mars vierkant Neptunus (exakt 9 april) zal voor energieverlies zorgen door de vorminng van obstakels en hindernissen.     Eigen aan Neptunus zal de bron van deze problemen mysterieus en onbegrijpbaar zijn, wat men kan missen als kiespijn. Men wil er           wat aan verhelpen, maar men voelt zich als een vod zo slap. Rusten en woe-wei brengt soelaas. Morgen is een andere dag
-Venus vierkant Pluto laat vermoeden dat zij die gevoelig van inborst zijn (en daar rekent men vooral de vrouwen bij) kunnen geschof-         feerd en gekwetst worden door lomp en bruut gedag van macho-figuren, bij wie empathie en zachtheid niet hoog in hun vaandel staan.     Ook deze "incidenten" gaan voorbij: maak van een scheet in een fles of een haar in de soep, geen olifant in je living! (exakt 12 april)
-Zon vierkant Pluto maakt de beledigingen persoonlijker en "opzettelijker"(exakt 16 april): is het tegen MIJ dat je het hebt? geldt dat            voor MIJ wat je zegt? Heb je iets tegen MIJ misschien? (of bij uitbreiding de "mij-nen": de vrouw, de kinderedn, de zus, de familie,           de kat, ......). Draag ervoor zorg dat de gemoederen en de toon niet al té hoog oplopen, of er komen "brokken" van. Sommige verwijten      kunnen nog lang blijven nazinderen in de Pluto-vulkaan van rancunes
-Mercurius wil niet achterblijven, en maakt op zijn beurt een vierkants-aspekt met Pluto; eigen aan Mercurius zit het "venijn" hierbij           vooral in woorden: een woorden-vloed aan verwijten, gespijsd met scheldkanonades, klaagzangen, en treur-gedichten, eventueel               afgerond met een dreun op tafel of het werpen van een vaas op de vloer (het is tenslotte Ram). Uiteraard is het beter het NIET zover te      laten komen, want hoe moeilijk het ook zal zijn: spreken in zilver, maar zwijgen is goud. Toch in DEZE situaties.

De Zon vormt tijdens de eerste helft van de Ram-periode een verzachtende en helende konjunktie met Venus (exakt 25 maart), wat altijd garant staat voor een dosis vriendelijkheid en vergevingsgezindheid. Dat kan helpen, voor hen die daar "oor naar hebben". En op het eind van Ram vormt de Zon een konjunktie met Mercurius (exakt 19 april): het lijkt dan wel of men in die laatste dagen van Ram vlug-vlug al het achterstallig werk zal proberen te verrichten, dat zich drie weken heeft opgehoopt.

Vanaf 14 april reeds werpt de Stier-energie haar schaduw vooruit: op 14 april komt Venus in Stier, en op 19 april komt Mercurius eveneens Stier binnen. Het klimaat en de sfeer slaan om, in de goede zin.

2/DE STIER-PERIODE:

In Stier krijgen we een rustigere en gestruktureerdere energie, zoals dat betaamt. Dit betekent niet alleen dat de dynamiek minder komplex en virulent, minder grillig en meer stabiel zal zijn, maar ook dat het accent zich zal verleggen. Wat opvalt, is de "paarvorming" bij de Planeten. Er vormen zich koppeltjes door konjunkties. Eerst komt Venus die voorop loopt, in een konjunktie met Uranus (exakt 23 april); dan is het de beurt aan Mercurius om "over" (vanuit het perspektief van de Aarde) Uranus te lopen (exakt 24 april). Omdat dit zo kort na elkaar gebeurt, laat dit verstaan dat Venus en Mercurius zélf dicht bij elkaar lopen, en inderdaad: deze konjunktie is exakt op 26 april. Mercurius heeft Venus "ingehaald" en loopt in het verder verloop van de Stier-periode voorop, waardoor hij geen koppeltje meer vormt met Venus.

Alhoewel de dynamiek van Stier rustig en stabiel is, betekent dit daarvoor nog niet dat ze rimpeloos zou zijn: nu en dan ontstaat er wel eens een vierkant dat voor enige opschudding en animo komt zorgen. Vooreerst zijn er Venus vierkant Saturnus en Mercurius vierkant Saturnus, die omdat Venus en Mercurius in konjunktie lopen, op dezelfde dag plaats vinden, nl 25 april. Deze dag zal dan ook "roet smijten op de keurige distafel van Stier". Het past binnen het kraam van het Waterman-Stier-konflikt, geïnduceerd door het vierkant Saturnus-Uranus (met Saturnus in Waterman en Uranus in Stier). Stier is van wezen konservatief, behoudend en "voorzichtig", en zal de dingen dus willen houden zoals die zijn. Maar Waterman is het daarmee niet eens, en zal "keet schoppen" of provoceren door het anders te doen. Vraag is, wie deze Stier-rol, en wie deze Waterman-rol zal innemen in de dynamiek van jouw gezin of relatie. Het zal zichzelf uitwijzen en herkenbaar zijn. Op 3 mei wordt dit nog eens over gedaan, wanneer de Zon op haar beurt een vierkant vormt met Saturnus.

Op het eind van Waterman staat nog steeds Jupiter; weliswaar niet meer voor lang want op 13 mei verlaat hij Waterman om hetvolgende Teken Vissen binnen te gaan. Maar ondertussen vormt hij dus wel vierkanten met Planeten wanneer die op het einde van Stier komen te staan: Met Mercurius op 3 mei; met Venus op 8 mei; en met de Zon op 21 mei (technies bekeken is het dan reeds Vissen).Dan "zit het wel een beetje tegen": een pocco pech. Een potje wordt wel eens snel gebroken, of een ongelukje is wel eens snel gebeurd. Geen nood: potje breken, is potje betalen. Oeps en "sorry", maar voor de rest "zand erover": that's life! Maak incidenten niet belangrijker door hen een betekenis of waarde te geven die ze niet hebben. Dat zijn nu eenmaal de wisselvalligheden van het leven. Leg de klemtoon op de positieve dingen des levens, en alles komt in orde.

Alle mogelijke konflikten die zich in Stier kunnen openbaren, worden dan ook ondersteund en grotendeels opgeheven door de positieve, oplossende en helende energie van de driehoeks-aspekten. Zoals daar zijn:
-Mercurius-Pluto: geef al je woorden en daden voldoende (draag)kracht mee;
-Venus-Pluto: leg ook vriendelijkheid in je kordaatheid:
-Mercurius-Saturnus: wees duidelijk in je deenken en beknopt in je praten;
-Zon-Pluto: wees je bewust van je eigen talent, en sta in je kracht.

3/DE TWEELINGEN-PERIODE:

Doordat Saturnus retrograde begint te lopen (schijnbaar "achteruit" in de Dierenriem vanuit het perspektief van de Aarde) wordt het vierkant Saturnus-Uranus -fundamenteel voor deze Lente (zie vorige pagina)- terug exakt 514 juni). En dat is slecht nieuws: wat men dacht dat opgelost was of achter de rug was, maakt een come back. Betekent dit een nieuwe opflakkering van het Corona-virus dat men dacht onder kontrole te hebben? Een vierde golf met stijgende "slechte cijfers" van besmettingen? Moeilijk om dat te voorspellen, maar één ding is alvast zeker: het begin van de Tweeling-periode toont een dynamiek die "niet van de poes is" en dus weinig "goeds" laat verwachten. De clash tussen "oud" en "nieuw", tussen verleden en toekomst, tussen voorzichtigheid en verandering, openbaart zich terug in alle hevigheid.

Want naast het Saturnus vierkant Uranus dat plots terug aan kracht en intensiteit herwint, komen een aantal ander vierkantsaspekten de storm nog wat meer oplaaien, of beter: opWAAIEN, want Tweelingen is uiteraard een Lucht-Teken. De "hoek" van waaruit de problemen komen, situeer zich deze keer vanuit Neptunus: Neptunus staat op het eind van Vissen in haar eigen Teken, dus met een sterke invloed. Wanneer de "snelle" Planeten in hun doortocht door de Dierenriem op eind Tweelingen komen, vormen zij dan met Neptunus een vierkantsaspekt. Mercurius doet dit zelfs twee keer nl op 23 mei en op 5 juni (door "achterui" en daarna weer "vooruit" te lopen); Venus vierkant Neptunus vindt plaats op 27 mei; en Zon vierkant Neptunus op 14 juni. Ze hebben allen dit gemeen: Neptunus werkt "vervagend", alsof er plots een, mist komt in zijn denken (Mercurius), zijn relaties (Venus) en zichzelf (Zon). Men "vergeet" wat men niet mag vergeten, als werd men plots getroffen door een vlaag van amnesie. Sorry schat, dat ik je verjaardag ben vergeten. Hadden we beloofd om je zondag te komen bezoeken? Ai, ik ben de tijd totaal uit het oog verloren; sorry voor het eten.

Alsof deze misverstanden en verstrooidheden nog niet voldoende zouden zijn, komt Mars oppositie Pluto dat nog eens verergeren, met een verlies aan kracht (exakt 5 juni). Men voelt zich als een slappe vod. In wezen omdat zijn energie "alle kanten uitgaat", en omdat het dus moeilijk is om zich te concentreren en te focussen. men is "verstrooid", letterlijk en figuurlijk. Goed nieuws komt er vanuit onverwachte hoek: Neptunus lost via een sextiel en een driehoek deze oppostie op (Neptunus sextiel Pluto en Neptunus driehoek Mars). Het antwoord luidt: emathie, vriendschap, solidariteit zijn noodzakelijk om dit te kunnen over-bruggen. Vermits iedereen verstrooid kan zijn, werkt het produktiever dat bij een ander op een bepaald moment te kunnen accepteren, omdat het hemzelf devolgende dag kan overkomen. Elk op zijn beurt. We zitten ALLEN in hetzelfde schuitje.

Samengevat, wordt het druk-druk-druk begin juni, en dat zal men geweten hebben! Als de Tweelingen-periode verder gekenmerkt wordt door plotse valse noten of "oeps-een-ongelukje", en eindigt met een heuse wervelwind of tornado op 14 juni (Saturnus vierkant Uranus exakt; samen met Zon vierkant Neptunus), dan zakt de hele dynamiek onmiddellijk daarna als een mislukte souflée in elkaar. Plots is het kompleet windstil. Oef-het-is-voorbij !!

Pag 8/9