Bekijken we de TEKEN-periodes afzonderlijk, dan zal :

1/DE KREEFT-PERIODE:

Als deze Zomer dynamies is, dan begint Kreeft super-dynamies: liefst twee zogenaamde Astrologiese Vliegers tegelijk rond resp. de assen Zon-oppositie-Saturnus en Mercurius-oppositie-Pluto, met de daaraan verbonden twee stuks Trigons. En Aarde-Trigon (rond Uranus in Stier - Maan in Maagd - Saturnus in Steenbok), die een kortstondig bestaan kent doordat de Maan natuurlijk al snel verder gaat. En n Water-Trigon (rond Neptunus in Vissen - Mercurius in Kreeft - Jupiter in Schorpioen)dat iets langer stand houdt omdat Mercurius welis-waar niet zo snel door de Direnriem dondert als de Maan, toch relatief snel vordert. In het laatste deel van Kreeft wordt het Trigon evenwel hervormt, omdat Venus de plaats van de Maan in Maagd komt innemen.
In deze geweldige dynamiek zijn ALLE Planeten betrokken -8 Planeten hebben zelfs 3 aspekten en Jupiter spant de kroon met maar liefst 5 aspekten- waarvan sommige zoals Uranus en Neptunus louter harmonies geaspekteerd (wat betekent dat deze energie positief en he-lend kan gehanteerd worden); de meeste zowel harmoniese als disharmoniese aspekten hebben (6 Planeten staan namelijk in oppositie); en Jupiter alweer op de koop toe nog eens de lozing van een T-vierkant heeft. Jupiter is de spreekwoordelijke kop van jut, of de pispaal: de funkties waarvoor Jupiter staat (geloof, overtuiging, visie, waarden, idealen, ....) staan nogal onder druk, en worden de bron van heel wat disputen, diskussies, en ruzies. Zowel op micro-schaal binnen iemands persoonlijk leven en vriendenkring, als op macro-schaal op het politiek-sociaal gebied. Het "spel" van een paar zeer kontestabele maatregelen en zelfs ronuit onbezonnen en idiote maatregelen is al begonnen: gelieve maar de nieuwsberichten in te kijken wat betreft de immigratie bijvoorbeeld.

Samengevat kan men ook noteren dat er een zeer sterk antagonisme bestaat tussen Kreeft en Steenbok. Dat spanningsveld gaat tussen het statiese en vaste van Steenbok, tegenover het aanpasbare en veranderlijke van Kreeft. Als men het over "plicht", fatsoen of verantwoorde-lijkheid heeft, dan bedoelen Kreeft en Steenbok ANDERE dingen: Steenbok denkt in termen van traditie en is konservatief, terwijl emo-tionele en plastiese Kreeft eerdere "argumenteert" vanuit de principes van verbondenheid en geven voor elkaar zoals in een goed gezin of familie. Op tal van mogelijke (en onmogelijke) manieren zal men deze principes met elkaar in botsing zien komen.

2/DE LEEUW-PERIODE:

Hetzelfde fenomeen als in de lente, openbaart zich ook in de zomer van 2018: het tweede Teken dat normaliter drukker en turbulenter is dan hetv eerste, is in 2018 daarentegen kalmer. Twee konstanten in de Leeuw-periode: vooreerst een "negatieve" want een vierkants-aspekt dat de hele tijd werkzaam blijft. Het betreft een vierkant tussen Mars en Uranus, wat een "explosief" karakter heeft: men geraakt vlug opgewonden of gerriteerd, en heeft wat men noemt "een kort lontje". In het begin van Leeuw is dat zelfs crescendo, omdat de Zon in begin Leeuw een oppositie maakt met Mars in begin Waterman, en een vierkant met Uranus in begin Stier. Er wordt dus een T-vierkant op Uranus gevormd, en zoiets geeft steeds kortsluitingen of bliksemschichten: men voelt zich "op het ontploffen", en het is beter van iets te breken, dan dat men zlf letterlijk explodeert.
De andere konstante is een "positieve", want heeft betrekking op twee driehoeksaspekten: Jupiter-Neptunus en Saturnus-Uranus. Ont-spanning tegenover de opbouw van spanning. Venus komt de eerste helft van Leeuw daar nog eens haar bijdrage bij leveren onder de vorm van een derde driehoeksaspekt: Venus driehoek Mars. Vrouwelijk en mannelijk principe zouden dan (normaliter) beter kunnen samenwerken (ik druk mij voorzichtig uit), dan dit doorgaans het geval is. Is het dan al vrede en liefde? Dat zou teveel gevraagd zijn: zowel de Zon in haar doorgang vooruit in de Dierenriem, als Mercurius in zijn retrograde vordering, maken halfweg Leeuw vierkanten met Jupiter in halfweg Schorpioen. De poppen riskeren weer aan het dansen te gaan naar aanleiding van misverstanden en menings-verschillen aangaande wt men (persoonlijk) belangrijk vind in het leven, en wat niet.

Op het einde vallen ALLE svierkanten buiten hun orbs van werkzaamheid: de spanningsvelden desintegreren n voor n, net zoals de donderwolken letterlijk n voor n verdwijnen. Wat overblijft is een heldere hemel met een stralende zon. Astrologies blijven alleen sextielen en driehoeksaspekten over: heerlijk, ontspannend, relaxerend. Eindelijk is het echte vakantie geworden.


3/DE MAAGD-PERIODE:

Na deze rustperiode is het weer werken geblazen: Maagd begint. Omdat de Zon in begin Maagd op haar beurt driehoeksaspekten maakt met Uranus in begin Stier en Saturnus in begin Steenbok, wordt een Aarde-Trigon opnieuw gevormd. Het arbeiden verloopt dus vlot en gaat goed af, omdat men met overleg en efficint werkt. Wanneer de Zon haar weg in de Dierenriem vervolgt, neemt Mercurius(een eind achterop gesukkeld door retrograde te lopen) de rol van de Zon over: Mercurius komt hazlfweg Maagd opnieuw het Maagd-gebied binnen, en blaast het Aarde-trigon nieuw leven in. De Zon maakt dan een driehoeksaspekt met Pluto halfweg in Steenbok, wat samen met Jupiter-driehoek-Neptunus, ook borg staat voor een dosis kreativiteit en verbeelding. Het is inderdaad werken geblazen, maar zeker geen saaie of doodse bedoening: de dynamiek halweg Maagd toont zo'n drukte van jewelste uit met een wirwar van aspekten rond twee assen: de oppositie Zon-Neptunus, en de oppositie Venus-Uranus.

Temeer omdat vanuit de oppositie Venus-Uranus, ook een T-vierkant op Mars wordt gevormd. Twee vierkanten zorgen daarvoor; doordat Mars terug vooruit in de Dierenriem begint te lopen ipv retrograde, komt hij opnieuw begin Waterman te staan en vormt een vierkant met Uranus; en Venus komt daardat ze de Zon ver voorop loopt al begin Schorpioen te staan, en vormt dan een vierkant met Mars. Plots verstaan het vrouwelijk en het mannelijk principe elkaar heel moeilijk, en wordt om de idiootste kleinigheden (we zijn immers in Maagd) gekibbeld dat het een lieve lust is. De kleinste onbenulligheden of details kunnen wrevels en irritaties veroorzaken, onder het motto: laat ons van een mug een olifant maken. Het is misschien een interessante levensles in het zich bewust worden van de verschillen tussen mensen en van de dualiteit van het leven, maar vermits dit T-vierkant de hele tweede helft van Maagd werkzaam blijft, is het in de eerste plaats een oefening in tolerantie en geduld. Dit zijn tenslotte ook Maagd-inhouden. De scherpe kantjes ver-dwijnen beetje bij beetje ervan, en op het eind van Maagd haalt Mercurius de Zon weer in: een konjuktie Zon-Mercurius helpt steeds om de dingen te relativeren en beter in hun ware kontext te zien. Het is daarom aangewezen, van van deze mogelijkheid goed gebruik te maken om de Maagd-periode alsnog met een goed gevoel en vruchtbaar af te sluiten.Pag 8/9