Bekijken we de TEKEN-periodes afzonderlijk, dan zal :

1/DE KREEFT-PERIODE:

De Kreeft-periode zal -zoals reeds vermeld bij de algemene bespreking van de Zomer-periode- tamelijk virulent en nerveus beginnen: er ontstaat een T-vierkant vanuit een Mars oppositie Saturnus en twee vierkanten vanuit resp. Mars en Saturnus op Uranus. Er hangt letterlijk en figuurlijk elektriciteit in de lucht. De spanning is te snijden. De aanleiding daartoe mag (achteraf) misschien futiel of kinder-achtig lijken, maar "het spel zit op de wagen". Een storing in de elektriciteitsvoorziening behoort tot de mogelijkheden, alsook één of ander elektries apparaat -waarvan er tegenwoordig zoveel zijn in elk huishouden- kan "de geest geven": kapot. Maar de kortsluiting kan natuurlijk ook op geestelijk , psychies, of emotioneel vlak plaats vinden. Men struikelt (!) over een item of onderwerp, waarover van in het begin onenigheid of geen concensus bestond. Met Uranus In Stier, kan dit bijvoorbeeld een bepaalde (lelijke) gewoonte van de partner zijn. Of bepaalde slechte gewoontes die de kinderen maar niet willen afleren, en waarover men iedere week 10 keer moet over zagen. Of gewoon iets wat hem irriteert of geweldig stoort, zonder dat de ander er erg in heeft. Of erger: hij weet dit wél , maar daagt je ermee uit. Provokatie!

Hou echter voor de geest, dat de soep nooit zo heet wordt opgegeten, als ze wordt opgediend. Laten afkoelen dus! Chill out. De oppositie die geneigd is de ontlading via het T-vierkant te volgen, kan immers ook opgelost worden door de overbrugging met een driehoeks-aspekt en een sextiel. Eén op Neptunus, wat inhoudt: toon je empaties ipv je onverdraagzaam en bazig op te stellen op de punten die JOU irriteren. En één op Mercurius, wat inhoudt: probeer uit te leggen WAAROM jou iets irriteert, en probeer tot een gesprek en een dialoog daarover te komen, ipv eenzijdig dingen beginnen te eisen vanuit jouw invalshoek en standpunt.

Maar probeer dit NIET op 6 juli wanneer precies Mercurius en Neptunus onderling een vierkant maken. Die dag geldt: zwijgen is beter dan spreken. Het denken kan die dag zo chaoties zijn en alle richtingen uitgaan, dat een zinvol gesprek gedoemd is om te mislukken. Of erger nog: het dispuut zal doen toenemen ipv te doen luwen. Moeilijke dagen in Kreeft zijn nog 4 juli wanneer het Mars vierkant Uranus exakt is; en 18 juli wanneer de Zon een oppositie maakt met Pluto, wat voor die dag "lange tenen" oplevert. Men voelt zich die dag nogal vlug in zijn ego aangetast, en kan niet veel "hebben". Met is verwittigd!

2/DE LEEUW-PERIODE:

In het begin van Leeuw zwaaien de opposities de plak: er zijn er wel geteld 4 nl Venus oppositie Jupiter (exakt 22 juli), Mercurius oppositie Pluto (exakt 25 juli), Mars oppositie Jupiter (exakt 29 juli) en Zon oppositie Saturnus (exakt 2 augustus). Later volgen nog eens Venus oppositie Neptunus (exakt 10 augustus), Mercurius oppositie Jupiter (exakt 11 augustus) en Zon oppositie Jupiter (exakt 20 augustus). Een oppositie drukt twijfel uit vanuit een dualiteit of tweestrijd: het én OF het andere. Men kan moeilijk kiezen, vanuit het besef dat men bij keuze steeds EEN ding niét zal hebben, of verliezen.

Bovendien maken eerst Mercurius (exakt 4 augustus) en daarna de Zon (exakt 7 augustus) een vierkant met Uranus, wat de dynamiek van een T-vierkant op Uranus opnieuw tot leven wekt halfweg de Leeuw-periode. Er vindt dus opnieuw een kortsluiting plaats, maar dit keer vooral met het accent op de "belediging" van de persoon. Het ego (=de Zon) heeft niet alleen het gevoel dat het (onterecht) aan banden wordt gelegd door de Zon oppositie Saturnus, maar ook dat het geschoffeerd wordt door het Zon vierkant Uranus. Men krijgt een bak kritiek over zich heen, die niet ter zake en dus ook niet terecht is. Gelukkig vormen Mercurius en Mars een driehoeksaspekt met diezelfde Uranus, en Venus één met Pluto. Wat wil zeggen: trek het je niet zo aan, maar gebruik je intuïtie om het uit te praten. En wees pro-aktief door je van je charmantste kant te tonen, en wacht niet af tot je "in de verdediging wordt gedrukt"; ga zelf in het "offensief" om je punt of standpunt duidelijk te maken, en overbodig gepalaver te voorkomen.

Voor de rest dendert Mercurius die opnieuw vooruit loopt, met zo'n snelheid door de Dierenriem, dat hij eerst een konjunktie maakt met de Zon (1 augustus), en daarna met Mars (19 augustus). Het eerste is een geschikte tijd om te reflekteren over "wie men is"; terwijl het tweede bruikbaar is om na te denken over wat men nu eigenlijk verlangt van zijn leven, en over wat men nog tijdens zijn leven wil realizeren.

3/DE MAAGD-PERIODE:

De Maagd-periode is stukken rustiger dan de voorgaande Zomer-Tekens. Het Saturnus vierkant Uranus is niet meer aktief, en het zijn vooral driehoeksaspekten die opvallen en de dynamiek "groen" en konstruktief kleuren. Mars driehoek Uranus: het gedrag en zijn handelingen zijn "autenties" en waarachtig. Men stáát achter wat men doet, en men meent oprecht wat men zegt. Geen gelul, maar zoals het is. Zon driehoek Uranus: van hetzelfde laken een hemd. Of nog: men praat anderen niet na, maar onderzoekt eerlijk en onbevooroor-deeld wat men zélf moet denken. Ook geen "valse" solidariteit door de meerderheid te volgen, maar een oprechte beleving van wat men met anderen deelt of werkelijk gemeenschappelijk heeft. Een echte verbinding gaat van hart tot hart, en een echt gesprek gebeurt van geest tot geest.

Venus driehoek Saturnus (23 augustus): men is niet louter beleefd omdat het moet, maar vooral vanuit een dieper respekt en een recht-vaardigheidsgevoel. Geen "reglement is reglement" of "regels zijn er gevolgd te worden", maar het besef dat een sprekend individueel geweten de kortste verbinding is naar de juiste manier van oordelen en optreden. Geen schijnheiligheid voor de facade, maar de drang "om te doen wat men vindt dat men moét doen". Venus driehoek Jupiter (6 september): een behulpzame vriendelijkheid of een vriende-lijke begeleiding. Het blijft niet in intenties steken, maar men doet zijn bijdrage daar waar men dat kan. Men blijft niet "aan de wal staan" om kommentaar en kritiek te geven, maar komt persoonlijk tussen vanuit een engagement of oprechte hulpvaardigheid.

Mercurius driehoek Pluto (26 augustus): het denken is kreatief en doorleefd, en verlaat het oppervlakkig vlak der evidenties en voorge-kauwde beliefs. Men is als een journalist die zijn onderwerp aan een echt diepte-onderzoek onderwerpt; en niet als een dagbladlezer die zijn krant napraat. Men blijft niet louter een "objektieve" toeschouwer, maar laat zijn hart, zijn buik en zijn ballen spreken, om tot moe-dige uitspraken te komen. Mars driehoek Pluto (6 september): zijn handelen is niet "blind", en zeker niet "gemaakt", maar oprecht in overeenstemming met zijn gevoelens. Tegelijk wordt ook de hidden agenda van anderen duidelijk, omdat men merkt dat er "een aar-zeling" is in het optreden, of omdat men voelt dat zij iets verbergen of achter houden. Zon driehoek Pluto (17 september): men staat "in zijn macht" en voelt zich daardoor niet meer zo machte-loos als daarvoor. Het is een algemeen gevoel van "goed in zijn vel te zitten", zowel als de beleving van "OK te zijn zoals men is". In zijn eigen centrum staan en bewust zijn van wie men waarlijk is, bestaat niet zo-zeer bij de gratie van het ontkennen van zijn kwetsbaarheid, dan wel van het moedig en onbevreesd manifesteren van wie men is. Stoort zich daar iemand aan? Dat is jammer, maar dat is dan zijn probleem!

Dit merkwaardig talrijk voorkomen van driehoeksaspekten, verhindert niet de "usual suspects" -zijnde opposities en vierkanten- om ook hun verschijning te maken en hun spannings-werk te laten voelen. Als opposities passeren in de Maagd-periode de revue: Mercurius-Neptunus (25 augustus), Mars-Neptunus (2 september) en Zon-Neptunus (14 september). Omdat telkens Neptunus hierbij één pool van de dualiteit is, houdt dat in dat op typiese Neptuniaanse manier energie in het niets zal worden opgelost: men voelt zich slap als een vod, en begrijpt helemaal niet hoe dat komt. Geen nood: oplossen op al even Neptuniaanse wijze: door te slapen en te laten "overwaaien".
En ook vierkanten maken hun entree. Venus vierkant Pluto (6 september): sex en liefde passen niet goed bij elkaar die dag, met alle stress vandien. Zich onthouden is te verkiezen. Venus vierkant Saturnus (17 september): strengheid en vriendelijkheid passen niet bij elkaar, die dag, met alle stroefheid vandien. Zich onthouden om misverstanden te vermijden. Mercurius vierkant Pluto (22 september): dialogeren en tolerantie passen niet bij elkaar, die dag. Vanals men zijn mond opendoet, zit men in een dispuut dat crescendo gaat. Zijn mond houden is beter, om escalatie te voorkomen.

Zoals men merkt, zal de Maagd-periode best DRUK zijn: er "gebeurt" vanalles, op de verschillende vlakken van het bestaan. Dit is eigen aan het nerveuze van het Maagd-wezen. Best een vermoeiende, maar bovenal een interessante periode dus. De "vruchten" hiervan zal men naar de Herfst meedragen; ook dát is specifiek aan het Maagd-wezen.

Pag 8/9