DAGEN WAAROP MEN MOET OPLETTEN ZIJN:

 • pechdagen: 22 en 29 juli; 11 en 20 augustus
 • emotionele strubbelingen en relatie-konflikten: 4 juli (konflikt); 8 juli (meningsverschil); 22 juli (onenigheid); 4 augustus (ruzie); 7 augustus (irritaties); 22 augustus (ruzie); 17 september (irritaties)
 • extra opletten in het verkeer op: 1 juli (verstrooidheid); 4 juli (stress en irritaties); 18 juli (te opgefokt); 1 en 2 augustus (geen geduld); 4 augustus (gevaarlijk); 22 augustus (overspanning); 14 septemlber (onvoorzichtigheid); 22 september (overmoedig)
 • extra opletten met alkohol: 6 juli; 10 en 25 augustus; 2 en 14 september
 • geen energie, futloos: 6 juli; 10 augustus; 2 en 14 september
 • extra zorg dragen voor de gewrichten (reuma): 1 en 7 juli; 1 en 2 augustus; 17 september
 • erg nerveuze dagen: 4 juli; 4, 7 en 22 augustus; 22 september
LEUKE DAGEN VOOR ALLEN ZIJN:
 • voor reflektie en meditatie: 10, 11, 15 en 27 juli; 8 augustus; 7 en 10 september
 • veel daadkracht op: 29 juli; 11, 19 en 26 augustus; 6 en 17 september
 • piekdagen voor mentale kracht: 12 juli; 1 en 26 augustus; 9 september
 • vlotte dagen: 22 juni; 19 augustus; 12 september
 • aangename dagen: 21 en 27 juni; 13 juli; 3, 16 en 30 augustus;
 • konstruktieve dagen: 12 en 28 juli; 12 en 23 augustus; 5 en 6 september
 • rustige dagen: 15 en 26 juli; 9 en 24 augustus; 8 september
 • goede ingevingen en intu´tie: 30 juni; 5, 15, 20 en 24 juli; 20 en 28 augustus
 • veel meeval op: 22 juni; 12 juli; 6 en 21 september

SPECIALE DAGEN ZIJN:

Volledigheidshalve noteer ik nog devolgende kleine verschuivingen of bijzondere deeldynamieken:
 • 27 juni: Venus bereikt reeds Leeuw: genieten en chillen.

 • 11 juli: Mercurius komt Kreeft binnen: een verschuiving van aandacht in de buitenwereld naar die van de gevoelens.

 • 22 juli; terwijl de Zon in Leeuw komt, komt Venus in Maagd; een beetje een domper op de vreugde.

 • 28 juli: een andere simultane beweging; terwijl Mercurius Leeuw binnen gaat, Komt Mars Maagd binnen; alweer een domper.

 • 11 augustus: Mercurius dendert snel door de Dierenriem en komt al Maagd binnen: een ommezwaai want men heeft plots "veel te doen".

 • 16 augustus; Venus komt in Weegschaal; de gesprekken en debatten nemen een andere stijl en toon aan. Meer empathie, meer gevoelig.

 • 30 augustus: ook Mercurius gaat Weegschaal binnen: meer "artistiek verantwoord".

 • 10 september: Venus bereikt Schorpioen; een intensifiëring van de emoties.

 • 15 september: Mars komt Weegschaal binnen; werkriem af, en meer aangenaam gezelschap opzoeken.


Pag 9/9