Pag 1/3

OVER DE OPWARMING DER AARDE versus BOMEN

Laat hierover geen twijfel bestaan: de opwarming van de Aarde is een feit! Onze Moeder Aarde heeft koorts door al die bedrijvige aktiviteit die één van haar bewoners-het mensdom- op haar ontplooit. Koorts is een typies yang-fenomeen, dat noopt tot meer yin, namelijk rusten, niet-doen, of het ophouden met doen (en zelfs met het willen doen!). Zich een meer beschouwende of niet-ingrijpende, maar beter-begrijpende instelling aanmeten. Maar laatst las ik in de krant dat er een idioot de Amazone-stroom gaat door-zwemmen, en daar nog prat op ging ook. Op zoek naar extreme kicks, teisteren “sportieve lui” de laatste restjes ongeschonden natuur: skieën op onherbergzame hellingen, duiken in de kleinste zeeëngtes en holen, kruipen in de kleinste hoekjes wildernis. Het ongebreidelde toerisme heeft de rest al flink verziekt. En in Vlaanderen verdwijnen de laatste stukjes braakland en ruigten: alle land wordt ingepalmd, volgebouwd of dichtgeplaveid.