Regelmatig verschijnen er virulente aanvallen en sneren naar de sektor van het alternatieve en paranormale in dagbladen, weekbladen en tijdschriften. Met name Humo heeft daar in de loop der jaren zowat zijn specialiteit en zijn handelsmerk van gemaakt. Geen enkele van de brieven die ik daarop als antwoord naar “Open Venster” heb gestuurd, is in datzelfde verloop van jaren ooit verschenen. Dit is de laatste in datum naar aanleiding van het “dossier” Het abc van de pseudowetenschap (Humo 3470/3471)

SKEPP IS ZELF EEN SEKTE

Reeds 40 jaar lees ik iedere week de Humo. In de loop van die jaren, heb ik de evoluties en verschuivingen in het gedachtengoed van het weekblad en zijn redaktie meegemaakt. Maar thans, schijnt men onder “kritiese progressiviteit” een materialisties rationalisme te verstaan, wat een arbitraire invulling is van het (oude) “marxisme”. Het is zonder meer duidelijk dat er in de Humo-redaktie een aantal mensen zitten met een sterke sympathie voor SKEPP: getuige daarvan de artikels die nu en dan als een vlammend pamflet tégen het “paranormale” verschijnen, en de lezersbrieven van Skepp-adepten die met de regelmaat van een klok te pas en te onpas in Open Venster gepubliceerd worden.

Eerste konstatatie: zo'n “onafhankelijke” journalistiek, is dat allemaal niet. Als ik bovendien de Humo lees, heb ik geen behoefte om keer op keer beledigd te worden in mijn professionele integriteit door bijvoorbeeld te moeten lezen dat de astrologie onzin is. Ik ben al 25 jaar astroloog, en kan iedereen die dat wil, precies uitleggen hoe de astrologie werkt, en wat ik eraan heb. In diezelfde 25 jaar heb ik trouwens benadrukt, wat nonsens zijn daarin, en dus niét als alibi kunnen gebruikt worden om “het kind met het badwater weg te gooien”.

Tweede konstatatie: de zelfingenomen toon, het denigrerend taalgebruik en de hatelijke opmerkingen , die zowat elk Skepp-artikel en soortgelijke kenmerken, wijzen op een inquisitie-mentaliteit. Al wie niet denkt zoals wij, is niet alleen mis, maar ook een volslagen idioot! Als men de eigenschappen van een sekte, toepast op SKEPP, zal men kunnen inzien, dat zij daar zélf voor in aanmerking komt: een (rationele) doctrine die door iedereen moet gehuldigd en gevolgd worden; een beperkt aantal charismatiese figuren die de aktualiteit opzoeken om de doctrine van de daken te schreeuwen; en een schare fanatieke aanhangers die jacht menen te moeten maken op andersdenkenden. Kortom: de pot verwijt de ketel dat hij zwart is!

Pag 1/7