Nummer 13
Heel wat mensen maken hun extern leven zo vol en druk
omdat hun intern leven zo leeg en arm is.