Nummer 12
Men kan zich verbergen in 101 beelden, rollen, vermommingen en gezichten;
maar men kan uiteindelijk maar de enige persoon zijn die men altijd geweest is: ZICHZELF.