Nummer 11
Er zijn steeds TWEE kanten aan iets: positief en negatief; licht en donker; aantrekkelijk en afstotend; sterk en zwak; stuwend en remmend; vol makend en leeg makend.
Leer daarom ook BEIDE facetten te onderkennen en te herkennen..