Nummer 11
Zich niet bewust zijn van wat er kan gebeuren, leidt meestal tot moeilijkheden.
Voorzie problemen, om niet met "de gebakken peren te zitten".