Nummer 13
Wanneer iets tot de volmaakte perfektie wordt gebracht, dan stolt het tot een standbeeld of mumie.
Te prefereren valt een proces waaraan kan verder gewerkt worden ter vervolmaking: dit is levend.