Nummer 13
Een gedachte kan foutief, en een opinie verkeerd zijn;
probeer dus niet recht te praten wat krom is.