Nummer 11
Laat je niet verleiden tot de aankoop
van dingen die je helemaal niet nodig hebt.