Nummer 13
Precies wanneer men beroerd wordt door heftige emoties,
is het belangrijk van zijn kalmte en coolness niet te verliezen.