Nummer 12
Een vaas is maar waard wat ze kan bevatten.
(Het gaat hem vooral om de INHOUD van iets, en niet om de VORM.)