Nummer 15
Zoals je de anderen behandelt, zo zal je op je beurt door hen behandeld worden;
omdat alles in het leven wederkerig werkt (zowel in de positieve als in de negatieve manier).