Pag2
Het Paranormale en Intu´tieve

Dat is iets, wat zich voortdurend in onze kultuur afspeelt; en hoe intuïtiever iemand van aard is, hoe meer hij daarmee af te rekenen krijgt, en hoe sterker hij de druk van de “rationele dictatuur” ervaart, om zijn eigen ervaring te ontkennen en zijn eigen wereldbeeld af te zweren. Daarom kiezen intuïtief ingestelde mensen doorgaans voor jobs waar ze hun intuïtie wél ongecensureerd en ongestoord kunnen gebruiken, zoals in de kunst, of in de entertainement-sector.

Versta me niet verkeerd: ik pleit niét voor onredelijkheid. “Redelijkheid” betekent voor mij echter iets anders dan denken volgens de regels en de noodwendigheden van de rationele logika. Redelijkheid betekent voor mij: konsekwent rekening houden met de realiteit, en met je ervaringen in die realiteit.

Als men door het leven gekonfronteerd wordt met bepaalde realiteiten, die men NIET in overeenstemming kan brengen met het beeld van de realiteit “in zijn kop”, dan is het redelijker om dat beeld in zijn kop aan te passen aan zijn beleefdde realiteit, dan om de realiteit te verwerpen omdat ze niet strookt met zijn visie op de realiteit. Wat is belangrijker: de realiteit , of zijn paradigma? Kritiese zin is hierbij dienstig om die realiteit te onderzoeken, en niet om het even wat voor “waar”aan te nemen.

Scepticisme is daarentegen vaak een voorwendsel om iets niét te hoeven onderzoeken; het zoekt alleen naar “redenen” en “argumenten” om iets te kunnen verwerpen. Dingen in vraag stellen of in twijfel trekken is een noodzaak tot mentale openheid, maar dit als een perpetuum mobile BLIJVEN doen, is integendeel een teken van mentale geslotenheid en het signaal van iets niet te WILLEN accepteren.

Verenigingen als SKEPP en konsoorten, bestaan uit rationele fundamentalisten die alles en iedereen die niet korresponderen met hun wereldbeeld afschieten,en eindeloos dezelfde debatten blijven voeren. Hun naam is trouwens misplaatst,want ze twijfelen nooit aan de juistheid en de meerwaarde van het rationeel denken,en ook hun wetenschappelijk paradigma stellen ze nooit in twijfel.

Terug naar de kern van ons verhaal: als grofweg geschat iedere mens dagelijks zo'n 10 à 20 ervaringen heeft die buiten het rationeel of wetenschappelijk kader (van wezen en uitleg) vallen, en die dus “paranormaal” kunnen genoemd worden, dan komt dit afgerond neer op zo'n 5000 paranormale ervaringen per jaar. Dit zijn meestal weinig spectaculaire of extra-ordinaire fenomenen: een empathie, een klein signaal of een telepathiese boodschap opvangen, de sfeer van een plek aanvoelen, iemands geladenheid opvangen, een regenbui voelen aankomen voor ze daadwerkelijk losbreekt, een voorgevoel dat uitkomt, iets weten zonder dat het gezegd wordt, een inval, exact weten wàt er gaat gebeuren, een intuïtie,....