Pag4
Het Paranormale en Intu´tieve

Dit is zowat in een notedop het grondmanifest van de paranormale wereld, met inhouden die regelmatig terugkeren. Zeg nu zelf: een samenvatting die weinig sensationeel is. Het wordt zelfs nog “saaier”: het doel om zich met het paranormale in te laten, moet steeds in dienst staan van zijn aards bestaan en van zijn konkrete problemen (betere relaties opbouwen, meer in balans zijn met zichzelf, vrede vinden met de wereld,....). Enige nieuwsgierigheid is normaal en op zijn plaats, maar “het paranormale om het paranormale” is inhoudsloos, en werkt zelfs negatief uit.

Ik ben me ervan bewust, dat onder druk van de media en van de kommerciële wetmatigheden, de nadruk in de paranormale sector meer en meer op paranormale aktiviteiten komen te liggen : op het voorspellende (orakels, kaartleggers, helderzienden,...), en op het “kontakt met de andere kant” (overledenen, mediumschap,....). Er is een verschuiving merkbaar van de zijns- modaliteit, begonnen in en eigen aan de sixties, naar een voor deze tijd kenmerkende gebruiks-modaliteit. Omdat door een aantal TV-series deze onderwerpen tegelijk enorm gepopulariseerd worden, versterkt dat de indruk dat ze gemeengoed zijn geworden. In werkelijkheid, begeeft men zich meer en meer van de essentie af. Wanneer populistiese visies algemeen verbreid worden, en iedereen er zijn zeg meent over te moeten doen, verliest men meer en meer uit het oog, waarover het hem eigenlijk gaat. De sector verwatert hierdoor tot een vorm van spektakel; wat ik het “het paranormaal circus” noem.

Een aantal aanbevelingen voor als je de wereld van het paranormale betreedt, zijn dus aangewezen:
  1. Geef je denken niet uit handen: je bent verantwoordelijk voor je eigen gedachten. In sommige moeilijke tijden of voor sommige (onzekere) mensen, is het verleidelijk om denksystemen van ànderen over te nemen, vooral wanneer de guru's een zekere faam, of de auteurs een zeker succes kennen. Laat je inspireren maar niet hersenspoelen: bewaar je mentale autonomie en het beheer van je eigen levensvisie, ook al botst dat op weerstand, ook al is dat een moeilijkere weg . Leer uit je tegenstrijdigheden te komen, en je konflikten op te lossen.
  2. Laat je adviseren, maar niet in jouw plaats beslissen. Belangrijke-en dus moeilijke- beslissingen moet je zélf nemen, al kun je je laten bijstaan in het verduidelijken van het waarom en in het hoe.
  3. Hoe méér men je belooft, of hoe gemakkelijker men het voorstelt, hoe meer je op je hoede moet zijn. Iedereen zou het graag ànders willen, maar problemen oplossen en moeilijkheden overwinnen, zijn nooit “een fluitje van een cent”. Men kan het betreuren, maar groeien kost pijn en inspanningen. En vermogens,ook paranormale, moeten geoefend worden om met goed gevolg te kunnen werken.
  4. Sommige technieken en therapieën kunnen best intrigerend ogen of schijnbaar met successtory's uitpakken. Maar laat je niet inpakken, of laat je niet financieel pluimen. Weinig voorspellingen bijvoorbeeld geven existentiële informatie waar mee je echt iets opschiet.
In feite staat hier niets méér, dan het zogenaamde “gezonde verstand” ons te kennen kan geven. Hou het bijgevolg in ere!

Voor verdere informatie, uitleg, verhalen, anecdotes, etc over de wereld van het paranormale of over intuïtie, kun je mij VOOR HET GEVEN VAN EEN VOORDRACHT steeds kontakteren op 09/228 93 12 of mailen naar:

                                    rudy.vanderstraeten@gmail.com