Pag1
De Sjamaan en het Sjamanisme

Bij het merendeel der mensen leeft het beeld van de sjamaan, als een op zijn trom slaande en in dierenhuiden gehulde medicijnman, of in haar ketel roerend kruiden-vrouwtje. Weliswaar is het in deze technologiese en jachtige tijden een must om terug in kontakt te komen met de natuur, maar het is dan wel de vraag, of dit op zo'n wijze dient te gebeuren. Nadruk leggen op rituelen, is een oud verhaal: dat van de heilige graal, het alchemisties goud, de magiese staf, de steen der wijzen, de ark des verbonds, het geheim der Tempeliers, het raadsel van Atlantis, El Dorado, ....
Een verhaal waarvan de rode draad tot vandaag doorloopt in Harry Potter en in The Lord of the Rings bijvoorbeeld, en dat het beeld van de sjamaan als magiër beklem-toont. Magie als tegenhanger van het zakelijke rationalisme en het saaie materialis-me. Magie als een reis in het buitengewone en bovennatuurlijke.

De vraag die zich derhalve oproept is: IS de sjamaan dan een magiër?

Het antwoord hierop luidt: ja en neen. Neen, wanneer magie in de praktijk erop zou neerkomen macht over de realiteit proberen te verwerven of om gebeurtenissen proberen te beïnvloeden. De magiër als een “straffe gast” die sterke toeren uithaalt en straffe uitspraken maakt om mensen te overdonderen en naar zich toe te trekken. Heel wat helderzienden en guru's uit verleden en heden, die zich hebben bezondigd aan zulke praktijken en pretenties, hebben dit uiteindelijk gedaan ten koste van hun geloofwaardigheid en waarachtigheid.
Wanneer deze zogezegde “paranormale wonderen” achteraf als ordinaire “goochel-truuks” worden ontmaskerd en door illusionisten worden nagespeeld, speelt dit zelfs in de kaart van de tegenstanders, die dan ALLES als bedrog afdoen. Een waarlijk wijs man, streeft niet een bepaald effekt of invloed op zijn omgeving na, en gebruikt daar zeker geen “foefelarijen” voor.
Dat is misschien minder sensationeel, maar paranormaal betekent in eerste in-stantie niet zozeer "buitengewoon", dan wel: van een andere dan zichtbare of “normale” realiteit. De sjamaan is geen “meester van de stof”, wat hij met allerhande sensationele circus- nummers en “paranormale acrobatiek” zou dienen te bewijzen.