Pag4
De Sjamaan en het Sjamanisme

Gemeenschappelijk aan ALLE sjamanen, is wel de verbondenheid met de natuur, met moeder Aarde, met de levende planeet Gaia, met de natuurprocessen, de na-tuurenergieën, en alle levende wezens die deel uitmaken van dit groot ekosysteem. De natuur als leerschool, als sanctuary of openlucht-kerk, als ontmoetingsplaats, als healing voor lichaam en geest. Een sjamaan moet kunnen kommuniceren met dieren, zich bomen tot vriend maken, planten begrijpen en voeling krijgen met alle verande-ringen en storingen in energievelden en -sferen. Ook hier is niets bijzonders aan: nagenoeg alle zogenaamde “primitieve volkeren” bezitten deze gevoeligheden, en sedert oudsher hebben ontelbaar veel mensen hun intuïtieve vermogens ont-wikkeld.

Samengevat kan men stellen dat het sjamanisme een natuurgebonden of aardse spiritualiteit voorstaat :de mens is slechts een onderdeel van deze levende natuur, en slechts een deel van het geheel. Diezelfde “primitieve kulturen” kennen dit on-wrikbaar gegeven, dat de “moderne”, Westerse maatschappij in haar arrogantie niet schijnt te willen zien: als de mens de natuur vernietigt, vernietigt hij uiteindelijk zichzelf.

Wil de mensheid haar pretentie waar maken, dan moet zij haar verantwoordelijkheid opnemen, en zich opwerpen als een beschermer en rentmeester van de Aarde, in plaats van haar leeg te roven , te misbruiken of vol afval te gooien.
Op “microschaal” of op persoonlijk vlak, begint dit met het opbrengen van respekt voor de natuur, het natuurlijk landschap en alle medeschepselen van de mens die náást hem leven.

Voor verdere informatie:
-onder de vorm van een VOORDRACHT over het SJAMANISME
-de betekenis van het sjamanisme in de21-ste eeuw
-de taak van de sjamaan;

telefoneer naar 09/228 93 12
of mail naar: rudy.vanderstraeten@gmail.com