Thijm

Thijm staat bekend als hét kruid voor de luchtwegen bij uitstek. Dit klopt volkomen: thijm kan men gebruiken bij alle vormen van kou die in de bovenste en onderste luchtwegen slijm en blokkades hebben teweeg gebracht. Van een simpele verkoudheid en hoest, tot en met bronchitis (zowel acute als chroniese), kinkhoest en astmatiese verschijnselen; bij longkwalen met een verminderde longcapaciteit kan thijm helpen door de luchtwegen vrij te houden en het maximaal mogelijke rendement te behalen.
Maar thijm kan meer dan dat: hij bevat niet meer dan 110 geregistreerde werkzame bestanddelen, en bezit een geneeskracht met een breed spectrum. Samengevat, kan men de geneeskracht van de "tuinthijm"-en bij uitbreiding ook van de "wilde thijm" of serpollet- rond twee krachtlijnen bundelen. Ten eerste, rond een antiseptiese werking: vandaar als desinfekterend kruid tegen in de eerste plaats irritaties en ontstekingen van de luchtwegen, maar ook van de darmen, de nieren en de blaas. Ten tweede rond zijn stofwisselingsbevorderende eigenschappen: thijm verlevendigt, aktiveert, versnelt en regelt de circulatiesystemen in het lichaam: de luchtwegen, de bloedbaan, het spijsverteringskanaal, de watercirculatie.

Bijgevolg past het als ANALOOG KRUID bij het sanguïniese menstype: het nerveuze, mentale type, dat voortdurend aan het denken is, en door dat denken niet stil te kunnen zetten, last kan krijgen van een zenuwoverspanning in bepaalde organen of lichaamsdelen, of niet meer toekomt om op een rustige, ontspannen wijze te ademen, met alle gevolgen vandien. Wanneer zo iemand het moeilijk heeft om in te slapen, omdat hij het denken in zijn kop niet kan uitzetten, is hij gebaat met thijm-thee voor het slapen gaan.
ALS COMPLEMENTAIR KRUID is thijm te gebruiken door het mensentype dat juist problemen kent om zijn gedachten in vaste vorm te zetten of op de juiste wijze te ordenen. Wanneer de gedachtenstroom geblokkeerd wordt, kan dit lichamelijk ook blokkeringen in de circulatiesystemen veroorzaken: deze keer niet door een teveel of overspanning, maar door een tekort of onderspanning. Mensen die mentaal lui en traag zijn, en daardoor vaak met stagnaties krijgen af te rekenen (zoals slijmproppen, darmverstopping, reuma door te trage bloedsomloop, wegblijvende menstruatie,....), zijn ook gebaat met thijm.

Thijm Thijm