Video's over Spiritualiteit (2)

Dit zijn "voordrachten" of lezingen van anderen, die ik omwille van hun interessante bena-dering of originele behandeling, de moeite waard vind om te vermelden. Dit betekent niet dat ik het voor de rest volkomen eens zou zijn met alles wat die personen daarin medede-len: dat is op hun eigen verantwoordelijkheid te zetten. Verwacht hier ook geen kompilatie van typiese "New-Age-onderwerpen"; ten eerste omdat ik daar doorgaans niet van hou, en ten tweede omdat die zo al gemakkelijk genoeg te vinden zijn op het Net. Verwacht wél van "voordracht" zeer ruim te interpreteren: eigen aan het medium betreft het geenzins louter verbale uieenzettingen; beeldenmateriaal is minstens even belangrijk. Men zou het dus ook "dokumentaires" kunnen noemen. En ook humor moet uiteraard kunnen!
Relationships: How to Open Your Heart - Cody Derkach
Love and Relationships - Stephen Garrett
Trust your Higher Self - Alan Watts
Internal Dialogue and the manifestation of desire - Deepak Chopra
Circling - Alexis Shepperd
David Whyte - The practice of the imagination (1 minuut)
How to cleanse the aura
Take risks - Go for it - Jim Rohe
Iam NOT black; you are NOT white
Love has no labels
Brené Brown on Empathy
Paul Hedderman on Travelling Lighter
George Carlin on Elections
Paul Hedderman on "How "My" changes everything "
David Chalmers on Consciousness (Ted)