Bekijken we de TEKEN-periodes afzonderlijk, dan zal :

1/DE KREEFT-PERIODE:

Na de (relatieve) rust van de Lente-Tekens, komt er met het eerste ZomerTeken Kreeft terug wat meer animo in de astrologiese dy-namiek. Daar staan steevast vierkantsaspekten voor garant, en die maken dan ook in de Kreeft-periode hun verschijning. Met voorop het vierkant Zon-Jupiter: jammer, maar men krijgt een portie pech of "gaat-niet-door" op zijn levensbord gepresenteerd (exakt 29 juni, nog eens op Nieuwe Maan op de koop toe). Gevolgd door het vierkant Mars-Pluto: dit kanmen niet tacklen "met de glimlach", want men gaat werkelijk onderuit (exakt 2 juli). Dit vierkant wordt immers meer gekenmerkt door "geweld" en neiging tot drama; deze pats kan men niet ontwijken, en laat sowieso zijn sporen na. Als het meevalt, kan men gewoon zijn wondes likken; maar als het tegenvalt, kan men met de brokken zitten. Veel zal daarbij afhangen van dat ander vierkant Mercurius-Neptunus dat gelijktijdig met het vorige optreedt (eveneens exakt op 2 juli dus): in welke mate men verstrooid rondloopt of met zijn hoofd in de wolken loopt, in plaats van letterlijk en figuurlijk op te letten waar en waarnaar men gaat. Venus, die Mercurius achterna zit in de Dierenriem, maakt op haar beurt een vierkant met diezelfde Neptunus een tijdje later (exakt 14 juli): dit keer maakt het relationeel leven een paar vreemde capriolen of bochten onder invloed van de mistige Neptunus-invloed: een paar benevelingen verder, is men ook een paar begoochelingen armer.

Maar echt turbulent kan men de Kreeft-periode niet noemen: een paar sextielen (Neptunus-Pluto,Maan-Neptunus, Venus-Jupiter) en driehoeken (Maan-Pluto en Mercurius-Saturnus) houden alles mooi in balans, en behoeden tegen (overdreven) uitschieters. Pas op het einde van Kreeft, wanneer Mercurius de Zon in Kreeft inhaalt en ermee samen een oppositie op vermaledijde Pluto maakt, krijgt men een beeld waartoe de vulkaniese en ondergrondse aktiviteit van Pluto in staat is om als problemen en spanningen op te roepen. Maar ook dán is er nog geen reden tot paniek, want al deze spanningen kunnen opgelost worden. De vorming van een astrologiese Hoed toont de wegen aan, langs waar dit kan. Vooreerst zijn er de 3 aansluitende sextielen via Neptunus en Uranus die de oppositie op Pluto overbruggen: men kan wrijvingen en konflikten in de kiem smoren door zich in een ander te verplaatsen (de empathie van Neptunus) of door met die ander te dialogeren (de verdraagzaamheid en solidariteit van Uranus). Vervolgens beklemtonen de driehoeken vanuit Neptunus op zowel Zon als Mercurius nog eens, hoe de bereidheid om naar een ander zijn verhaal te luisteren en begrip te tonen voor zijn standpunt, de angel uit de wonde kan halen, en het voor Pluto zo kenschetsende escalatie-proces kan verhinderen.

2/DE LEEUW-PERIODE:

Maar in Leeuw barst het onweer toch in alle hevigheid los. Dit komt door het samengaan van verschillende tendenzen. Vooreerst volgen een reeks vierkanten én opposities zich in snel tempo op. Onder de vierkanten: Venus-Jupiter (exakt 25 juli: het relationeel schip maakt slagzij); Mercurius-Mars (exakt 26 juli: men breekt zijn hoofd over iets); Mercurius-Uranus (exakt 28 juli: men begrijpt elkaar niet tot slecht); Mars-Saturnus (exakt 7 augustus: men verliest zijn kalmte en geduld). En onder de oposities: Mercurius-Saturnus (exakt 31 juli: tweestrijd tussen bewegen en stilstaan); Venus-Pluto (exakt 9 augustus: tweestrijd tussen vriendelijkheid en doortastendheid); Zon-Saturnus (exakt 14 augustus: tweestrijd tussen zichzelf nakomen en zijn plicht doen); en Mercurius-Neptunus (exakt 21 augustus: twee-strijd tussen denken en voelen).

Vervolgens haalt Mars in het Teken Stier de Planeet Uranus in, en vormt dan bijna voor de duur van de hele Leeuw-periode daarmee een konjunktie (exakt 2 augustus). Op zich is een konjunktie neutraal -het samengaan van twee Planeetenergiën, wat zoals hier een bliksem-snelle motoriek en intuïtie geeft-, maar omdat eerst Mercurius en daarna de Zon in hun doorgang door Leeuw een oppositie maken met Saturnus in het tegenoverstaande Teken Waterman, ontstaat daardoor een T-Vierkant op het koppel Mars-Uranus vanuit Zon en Sa-turnus, bekrachtigd door vierkanten vanuit Zon en Saturnus op de konjunktie Mars-Uranus. Een T-vierkant toont steeds de weg van ontlading aan van opgehoopte spanningen: een zeuwuitbarsting (Uranus) of een gewelduitbarsting (Mars). Het noopt tot voorzichtig-heid om zich niét te verliezen in een spiraal van nervositeit en agressie, als men geen ongelukken wil hebben of veroorzaken. Vooral niet op 11 augustus wanneer het vierkant Zon-Uranus exakt is, en de elektriciteit zal knetteren. Zoals reeds in de algemene behandeling van de Zomer-dynamiek vermeld, begint ook het vierkant Saturnus-Uranus opnieuw aktief te worden. Maar omdat dit minder akuut maar meer "chronies" is, zal zich dit vooral manifesteren in een problematiek die ik aldaar reeds heb besproken.

Maar dit is nog niet alles: tegelijk ontstaat halfweg Leeuw alweer een astrologiese Hoed, dit keer wanneer Venus als laatste in oppositie komt met Pluto, en er sextielen en driehoeken op zowel Neptunus als op Mars-Uranus dat overbruggen. De boodschap blijft dezelfde: empathie en kommunikeren kunnen veel misverstanden en konflikten oplossen. En op het einde van Leeuw ontstaat bovendien een andere astrologiese dynamiek: die van een astrologiese Vlieger rond de opposite-as Mercurius-Neptunus, en geschraagd door een Aarde-Trigon en nog steeds diezelfde twee sextielen Neptunus-Pluto en Mars-Neptunus in de top. Wat dat betekent? Dat met welke problemen of spanningen men ook moge gekonfronteerd worden, er steeds een uitweg en een oplossing voorhanden is. Jazeker, er staat vanalles te gebeuren, en er zál ook vanalles gebeuren, maar follow the flow en alles komt terecht.

3/DE MAAGD-PERIODE:

In het daaropvolgende Teken Maagd zet diezelfde dynamiek zich door, ook al ontkoppelt zich Mars van Uranus en vervolgt hij alleen verder zijn voortgang in de Dierenriem. Vanuit de oppositie Venus-Saturnus dit keer (exakt 28 augustus) krijgt men opnieuw een T-Vierkant op Uranus alleen. Het effekt is daardoor verminderd van een onweer tot een stortbui, of van een aardbeving (Uranus staat in het Aarde-Teken Stier) tot een "verschuiving": op relationeel vlak (Venus) moeten een aantal gewoontes of afspraken veranderd worden.

Dan riskeert het "gewone" vierkant Zon-Mars voelbaarder te zijn: het ego (Zon) komt hard in botsing met iets wat serieus averij kan doen oplopen. Dat kan gaan van een fysiek ongeluk zoals een bot breken, tot psychies een zware belediging. Omdat dit bij Nieuwe Maan gebeurt, vormen Zon en Maan een konjunktie, en is ook de Maan erbij betrokken: de "munitie" komt vanuit zijn direkte omgeving. Wees dus attent als je je op 27 augustus in een mensenmassa zou bevinden; maar het onheil kan ook plots gebeuren bij een feestje met vrien-den of bij een etentje met familie. De sfeer kan dan plots omslaan en naar ruzie neigen. Mercurius vormt immers nog steeds een oppo-sitie met Neptunus (benevelde geesten denken minder goed), en wat later maakt die Mercurius ook een oppositie met Jupiter (een dis-puut over een verschil in opvatting of visie kan snel oplaaien). Het is Maagd, en dan kan men struikelen over schijnbaar onbeduidende détails. Het Aarde-Trigon wordt hierbij "uitgerekt" doordat Mars zich heeft los gekoppeld van Uranus, en valt uiteen in afzonderlijke driehoeksaspekten die in de loop van de Maagd-periode worden opgelost.

Even lijkt het erop dat er een nieuwe Vlieger in de maak is wanneer op 16 september de Zon een oppositie met Neptunus maakt, maar de puzzel klopt niet helemaal: slecht 1 van de 3 driehoeken in het Trigon heeft de juiste orb van werkzaamheid nl die tussen Zon en Pluto; dat tussen Zon en Uranus staat op ontbinding en dat tussen Uranus en Pluto is ontbonden. De hoekpunten Zon, Pluto en Uranus geven alleen een duiding aan hoe de tweestrijd tussen zichzelf nakomen (Zon) en zichzelf kunnen verplaatsen in een ander (Neptunus) kan opgelost worden: door in zijn macht te gaan staan (Pluto) en door zijn intuïtie te gebruiken (Uranus) kan de schijnbare tegenstelling tussen "ik" en "dijn" opgeheven worden. We zitten met zin ALLEN in hetzelfde schuitje, hoeveel onderlinge verschillen er tussen ons mogen gedetekteerd of opgespoord worden. Het vierkant tussen Venus en Mars dat synchroon ermee op 16 september exakt is, kent deze duidingen niet en moet dus INTERN opgelost worden. De oorlog tussen de sexen -mannelijk en vrouwelijk- berust op een artficiële overaccentuering: we zijn ALLEN mens, of we nu man en vrouw zijn; we hoeven niet perse gender-neutraal te worden, maar yang en yin hebben elkaar nodig om een harmonie te kunnen tewerkstelligen. Net zoals we twee armen nodig hebben om vlot te kunnen werken, en twee benen om vlot te kunnen gaan.


Pag 8/9