Art 29
Bernagie (Komkommerkruid)

Men zou het hem niet toegeven, maar Bernagie is een kruid met een heel lan-ge geschiedenis. Zijn stamland is gelegen in Klein-Azië, waar het als genees-kruid goede diensten deed. Arabiese artsen gebruikten het tegen koorts. Zo-wel inwendig als uitwendig toegepast, bevorderen de bladeren van deze plant immers de transpiratie en werken tegelijk verkoelend. In het Arabies werd de plant dan ook "abo-rag" genoemd, wat "vader van het zweet" betekent.

Van daaruit werd de plant verspreid over de landen rond de Middellandse Zee. De Oude Grieken noemden de plant "euphresynon" omdat ze een andere toepassing voor de plant ontdekten: wanneer de blaadjes en de bloemen in wijn worden gedaan, maakt het kruid mannen en vrouwen "vrolijk" en levens-lustig. Men kan stellen dat het gebruik van de bloemen van dit kruid als ver-siering en smaakmaker in dranken, coctails, gerechten, salades, ....dáár reeds zijn oorsprong vindt.

Al wat de Grieken konden, wilden de Romeinen later beter doen, dus de Oude Romeinen vonden dat overal waar de plant groeide, hij vreugde verspreidde. De Latijnse naam borago, komt van het Latijnse "borra", wat "ruw haar, ge-schoren wol" betekent, en refereert naar de behaarde blaadjes van de plant. Zowel Dioscorides, een Griekse arts in dienst bij de Romeinen, als Plinius waardeerden de plant zeer. De Kelten deden er nog een schep bovenop en noemden de plant "borrach", wat "moed" betekent: een aftreksel ervan gaf de mensen moed.

Een voorstelling die eeuwenlang bleef aanhouden, want in de Middeleeuwen werd de thee ervan gebruikt als versterkend middel dat de deelnemers van toernooien en steekspelen moed moest geven. Vandaar ook de uitspraak in de volkstaal boragie geeft het hart couragie. De plant werd niet alleen gebruikt om zich letterlijk en figuurlijk moed in te drinken, maar ook als middel tegen zwaarmoedigheid en melancholie.

Dit resulteert in de opname van Bernagie in de officiële lijst der geneeskrui-den wanneer de Codex wordt opgemaakt: hij krijgt de soortnaam "officinalis" mee. Meer zelfs: er wordt een hele planten-familie naar hem genoemd: de Ruwbladigen of Boraginaceae, waar hij uiteraard deel van uitmaakt. Tegen het eind van de 17-e eeuw nam het gebruik van de plant in de geneeskunde geleidelijk af, omdat men begon te twijfelen aan zijn doeltreffendheid. En an-no 2022 zijn we aanbeland bij de vraag: wat is het deel "mythe en overleve-ring" bij Bernagie, en welk deel is "echt"?

Wat blijft als authenties "verhaal", is dat Bernagie in de eerste plaats een erg fotogenieke plant is: hij "presenteert" met zijn felblauwe, relatief grote bloe-men omrand door zwarte kelkbladen en meeldraden. Of het nu om louter de-coratieve redenen gaat of niet, zulke mooie bloemen kunnen een "finishing touch" geven aan heel wat drankjes, bowls, salades, sorbets, desserten en noem maar op. Ze worden soms zelfs diepgevrozen in ijsblokjes. De frisse, verkoelende smaak die aan komkommer doet denken -vandaar zijn bijnaam van komkommerkruid- is een andere troef.

Maar medicinaal zijn de toepassingen eigenlijk al die eeuwen hetzelfde geble-ven: zweetafdrijvend, verkoelend en ontstekingswerend (niet alleen bij koorts, maar ook bij roodheid en ontsteking van de ogen, bij bronchities en hoest), bloedzuiverend, wondgenezend, verzachtend (voor jeuk, huidproble-men, verkoudheid, bij nier-en blaasaan-doeningen), kalmerend (voor zenu-wen). Een kompres van Bernagie-aftreksel kan ook dienstig zijn bij gezwollen aders en spataders die het gevolg zijn van lang staan.ASTROLOGIES valt dit allemaal onder Aarde-werking.

Maar er huist nog een ANDERE energie in Bernagie. In de Homeopathie wordt het gebruikt bij nerveuze hartzwakte, hartkloppingen en zwaarmoedig-heid. Dat blijkt het oude verhaal niet alleen te bevestigen, maar we kunnen daar ook de soort energie mee vastleggen: wie hart zegt, zegt astrologies Leeuw; dat is het analoge lichaamsdeel. En in dit opzicht is Bernagie dus OOK een opwekkend kruid om depressieve mensen op te peppen en tot meer levensvreugde te brengen.

Bijgevolg is het als COMPLEMENTAIR KRUID te gebruiken voor het neerslachtige mensentype met een tekort aan levenskracht en levens-lust; als tonicum en oppepper voor depressieve en pessimistiese types; als activator voor trage types met een gebrek aan entoesiasme; en tenslotte ook om angstige types meer moed en zelfvertrouwen te schenken. Door gebrek aan zelfvertrouwen gaan zulke mensen "flippen" wanneer ze onder de schijn-werpers komen te staan of een proef (examen, rijles, sollicitatie, .....) moeten maken.

En is Bernagie het ANALOOG KRUID voor het fuif- en feestnum-mer dat denkt dat het leven één lange aaneenschakeling moet zijn van feestjes en drank-en eetfestijnen. Een beetje meer ernst (Aarde) is op zijn plaats in het dagelijks leven. Niet dat het leven louter een lijdensweg van zwoegen en zwe-ten zou moeten zijn, maar zijn studentenleven menen zijn ganse leven te kun-nen aanhouden, getuigt niet van veel volwassenheid. Iedereen die gewoon zijn job doet, moet een soort heroïek opbrengen die niet heldhaftig maar noodza-kelijk is. Men kan ook Bernagie tot zich nemen, wanneer men het met zulke routines moeilijk heeft. Want een beetje "zwier" , pret en glans mag heus wel.