Citrus-Citroen-Limoen

Het geslacht Citrus is reeds duizenden jaren in kultuur. De teelt ervan werd reeds vermeld in Chinese chronieken van 2200 jaar voor onze jaartelling. Geneties onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat er oorspronkelijk zo'n 5 oer-types van Citrusvruch-ten bestonden, waaronder een Citrus medica die aan de basis lag van alle Citroenen (Citrus limon) en Limoenen (Citrus au-rantifolia). Als gevolg van die eeuwenlange teelt door de mens, zijn er duizenen verschillende cultivars en variëteiten ontstaan, die alleen gedijen in de Mediterane gordel van Zuid-Europa en Noord-Afrika, en in Azië gezien hun nood aan zon en warmte.

ZO- en Z-Azië blijkt de bakermat te zijn van de citrusvruchten. Vooral in de warme bossen aan de voet van de Indiase Himala-ya en in de bergen inn het Noorden van Indochina vind men nog citroenen in het wild. In Europa is het wachten tot de 4e eeuw vooralleer Alexander de Grote voor het eerst citrussen meebracht van zijn veroveringstochten in het Oosten. En de Ci-troen zelf die door de Arabieren naar Egypte en Palestina was gebracht, werd pas door de kruistochten in Europa geïntrodu-ceerd. Citrusbomen hebben warmte en zon nodig; de enige soort die buiten kan gehouden worden in een gematigde zone omdat hij afkomstig is van het koudere China en Japan, is de Driebladige citroen, maar deze plant draagt scherpe doornen en geeft kleine, onbruikbare vruchten.

Zowel Citroen als Limoen liggen dicht bij de oer-citrus door hun zurigheid; het is immers pas vooral de laatste 3 eeuwen dat men vooral zoete Citrus-vruchten is beginnen te telen om tegemoet te komen aan de hang naar zoetigheid. Deze laatsten verkochten beter dan de "muiletrekkers" die zuur waren.

Eigen aan hun familie hebben zowel Citroen als Limoen echter ook heerlijke, zoetig-ruikende citrus-bloesems. Maar de waarde van de plant ligt natuurlijk in de vruchten: zoals alle citrus-vruchten rijpen citroenen uitsluitend aan de boom. Zodra ze ge-plukt worden, stopt het rijpingsproces. Maar ze bewaren goed dank zijn hun dikke schil.

Een Citroen bevat maar liefst meer dan 220 werkzame stoffen; die beginnen op te sommen is onbegonnen werk, dus is het be-ter daarvan de resultante te geven. Citroen heeft een anti-oxy-dant, anti-bacteriële, anti-virale , anti-parasitaire en anti-septie-se werking. Hij bezit dus een brede werking tegen bacteriële infekties en schimmels. De Citroen is een beschermend middel bij uitstek in tijden van griep: hij gaat verkoudheden tegen, en hoofdpijnen en koorts die daarmee gepaard gaan. De kombina-tie van veel vitamine C en kalium, maakt hem tot een uitste-kend middel in de huisapotheek om te detoxen en te ontgiften: hij stimuleert de nieren, waardoor de afvalstoffen uit de bloed-baan worden geëlemineerd. Zoals urinezuur, waardoor Citroen kan helpen om reuma, jicht, nierstenen en acné. Hij versterkt het immuunstelsel door de witte bloedcellen te aktiveren bij de afweer tegen reuma, jicht en artritis. Ook de bloedvaten worden opgeruimd, waardoor Citroen helpt aderverkalking tegen te gaan, en de bloeddruk doet dalen als die daardoor zou ver-hoogd worden.
De vitamine P in Citroen versterkt bovendien de aders en ver-dunt het bloed, zodat hij ook kan helpen bij bloedsomlooppro-blemen door een verhoogde viscositeit, bij spataderen en ader-ontsteking.Verder verlicht Citroen zowel konstipatie als indigestie, en ver-betert in het algemeen dus de spijsvertering. Het zuur van Ci-troen stimuleert de afscheiding van spijsverteringssappen van maag, alvleesklier en lever (gal), waardoor ook oprispingen van maagzuur worden verminderd. Op schepen was het destijds een probaat middel om scheurbuik te voorkomen.
Tot slot versterkt Citroen niet alleen het spijsverteringsstelsel, maar ook het zenuwstelsel. Juist wanneer men veel stress on-dervindt, vermoeid is en moeilijk kan inslapen, helpt de vitami-ne C in Citroen om je meer zen te voelen ipv uitgeblust.

Men kan dus samengevat stellen dat de Citoen zowel verster-kend werkt wanneer het gestel verzwakt of verziekt is, als ziek -tevoorkomend werkt door alle stofwisselingen en lichaams-funkties op peil te houden en het gestel sterker te maken tegen aanvallen. Hierin kan men het Steenbok-principe in herken-nen: zichzelf beschermen tegen alle invloeden van buitenaf (koude, mikroben, stress,....), en innerlijk konstant blijven. De zure smaak wijst erop dat de maatregelen die men daarvoor moet nemen, vaak niet aangenaam (=zoet) maar noodzakelijk zijn. De witte bloemen staan hierbij symbool voor zuiverheid en reinheid, zoals dat voor Steenbok betaamt. Een eigenschap van Citrusvruchten is, dat er gelijktijdig zowel bloemen als vruch-ten aan een boom hangen; dit wijst erop dat men steeds en continu zijn aandacht "bij de zaak" moet houden, en niet af en toe.

Het universele gebruik van Citroen situeert zich niet alleen in de keuken en als huisapotheek, maar ook als schoonheids-en schoonmaakmid-del. Met een Citroen op de huid smeren, helpt tegen acné en tegen een vette huid. Zijn ontsmettende eigen-schappen kan men ook gebruiken om keuken en badkamer te kuisen: niet alleen doet hij vlekken bleken en verwijdert hij vet, maar hij laat het bovendien ook fris ruiken. Vandaar de citroen-geur in vele schoonmaakmiddelen. De schil van de Citroen be-vat een sterk geurende, vluchtige olie. Vandaar het gebruik van geraspte schil in gerechten als smaakmaker, en in de parfume-rie als geurstof.