Art 31
Honingklaver (Meliotus)

De Akkerhoningklaver en de Witte Honingklaver verschillen niet zoveel van elkaar, in allerlei opzichten. Ze komen allebei voor in bermen en dijken, zijn kalkminnend, en groeien daardoor ook op braakland of ruigten waar veel steenafval ligt; om die reden worden ze soms ook steenklaver of melote ge-noemd. Vandaar ook de Latijnse geslachtsnaam meliotus, die komt van het Griekse "meli"=honing + "lotus"=klaver: honingklaver. Beiden zijn immers klaver-soorten met trossen kleine Vlinderbloemen; de bloempjes verschillen weliswaar in kleur -resp. geel en wit- maar produceren allebei enorm veel nectar. Daarom zijn honingklavers echte bijenplanten.

Voor een klaversoort kunnen ze alletwee behoorlijk hoog opgroeien: tot an-derhalve meter hoog. Dat helpt hen op ruigten om zich tussen allerhande sterke pioniersplanten te kunnen handhaven, en in hooi-en weilanden (voor namelijk de gele dan) te kunnen overleven tussen de andere hoog opschieten-de grassen en weidesoorten. Ze zijn niet alleen zoetgeurend door de rijk-dom aan nectar van hun bloemen, maar ook door het hoge gehalte aan cumarine die ze aanmaken. Men kan die specifieke geur al ruiken wanneer men een blad van de Honingklaver kneust, maar het aroma ervan wordt sterker bij droging. Het geeft aan hooi die extra olfactieve sensatie van "naar echt hooi te ruiken". In de tijd dat de mensen nog op hooi sliepen, bezorgde deze aangename en zoete geur hen een rustige slaap. Zelfs later werden spe-ciaal matrassen en hoofdkussens ermee gevuld, om hetzelfde effekt te berei-ken.

Deze cumarine heeft een kalmerende en krampopheffende werking, dat ook voor paarden en koeien dienstig kan zijn wanneer die kolieken in de inge-wanden hebben. De soortnaam officinalis wijst erop dat de geneeskrachtige werking ervan op de mens eveneens al van oudsher was bekend en erkend.

De geneeskrachtige werking van Honingklaver is duidelijk. Voor hoe meer kwalen een bepaald kruid wordt gebruikt, en hoe meer recepten ervan zijn overgeleverd, hoe moeilijker het wordt om zich door al die gevens te worste-len om tot de essentie van het kruid te komen. Maar bij Honingklaver is dit niet het geval: wegens zijn verzachtende en kalmerende aard, wordt het sinds oudsher gebruikt in zalven, voor pleisters en omslagen bij allerhande pijnlijke zwellingen, ontstekingen en wonden: op door reuma gezwollen gewrichten, furunkels, zweren, gezwollen klieren, etterende en slecht genezende wonden, chronies eczeem. Ook vermoeide ogen kan men betten met een lauw aftreksel van de plant.

Innerlijk werd Honinklaver-thee gedronken katar van de luchtwegen en als slaapthee. In de homeopathie wordt de plant aangewend bij hoofdpijnen, mi-graine en slapeloosheid; en bij bloedneuzen die vooraf gegaan worden door een barstende hoofdpijn. Het gezicht is dan helemaal rood en "gespannen" en de halsslagaderen kloppen zichtbaar. Wanneer de neus begint te bloeden, worden deze verschijnselen minder. Ik blijf hier even bij stilstaan, omdat dit verduidelijkt waarom Honingklaver in de Traditionele Chinese Kruidenge-neeskunde als een middel tegen congestie wordt gebruikt. En waarom het ook in de Westerse Kruidengeneeskunde wordt voorgeschreven om vaatver-nauwing en trombose te voorkomen.

De kalmerende en verzachtende werking van Honingklaver berust ASTRO-LOGIES op een Venus-energie, in kombinatie met Mercurius: ontzwellen, en terug doen vloeien in zijn natuurlijk debiet-stroom-balans. En hierin her-kennen we ook het Weegschaal-principe: zorgen voor een evenwicht, en waar er een "teveel" is, afvoeren. In de Traditionele Chinese Kruidengenees-kunde spreekt men nin dit verband over het afvoeren van een exces aan yang in lever en hart. Een exces aan yang veroorzaakt bloedcongestie naar het hoofd, en maakt onrustig, slapeloos. Lever-hitte gaat gepaard met irritaties, kloppende hoofpijn en geruis in de oren. Hart-hitte met agitatie en hartklop-pingen. Honingklaver verrwijdert die congestie, draineert de yang, kalmeert de zenuwen, verwijdt de vaten, en brengt alles terug in balans. Dank je wel Honingklaver.

Als COMPLEMENTAIR KRUID past Honingklaver dusbij het chloleriese type dat bij hoogspanning dreigt te "ontploffen". Als iemand kwaad wordt, wordt zijn hoofd rood doordat "het bloed naar de kop kruipt", en de adrenaline-shot brengt hart, lever en zenuwen onder grote stress. Sa-men met een geagiteerde geest, is iemand zo opgefokt, dat hij niet meer kan kalmeren en slapen. Honingklaver helpt hem dat wel te doen, en healt boven-dien de negatieve gevolgen van die spanningen in het lichaam.

Als ANALOOG KRUID brengt Honingklaver een sanguinies type dat zich teveel gehaast en geforceerd heeft, terug tot meer kalmte. "Het hoeft zonodig niet, en vooral niet onmiddellijk", zou het motto van Honingklaver kunnen zijn: windt je niet op, laat het voorbijgaan, en bekijk het morgen met een fris gemoed. Het leven is zo aangenaam en draaglijk, als je het ZELF maakt. Pak de dingen aan zoals ze zich aanmelden, en maak het jezelf gemak-kelijk.