Nummer 15
Men moet zich kunnen concentreren op wat men doet
want zonder aandacht kan men zich niet focussen.