Nummer 17
De multiculturele samenleving is een realiteit;
maar de verdraagzaamheid moeten we zelf kunnen opbrengen.