Als men zich opgesloten voelt, moet men nagaan in hoever men zelf daarvan de cipier is.

(Onderzoek je levenssituatie.)
Nummer 1
Wordt best bekeken met schermresolutie 1024/768