Nummer 15
Zoek het geluk niet op dezelfde weg waar je het verloren hebt,
maar sla een andere weg in.