Nummer 17
Als men het patroon van oneidige herhaling wil doorbreken,
moet men ANDERS gaan denken en ageren.
Hetzelfde gedrag roept steeds hetzelfde patroon op.