Art 28
(Aar-,akker-,water-) Munt

Munt is eigenlijk de verzamelnaam van een aantal soorten onder de ge-slachtsnaam Mentha. Ze hebben allen hun typiese geur gemeen, en worden onderverdeeld naar hun standplaats en bloeiwijze. Vooreerst is er de Akker-munt die graag groeit op vette akkers, tuinen en ruigten. Men kan hem herkennen aan zijn bloeiwijze: ronde kransjes van bloemen op regelmatige afstand over de lengte van de stengel, als stukjes vlees aan een stok gespiest voor de barbecue. Ook Polei behoort daarbij.
Watermunt groeit, zoals zijn naam doet vermoeden, bij voorkeur op voch-tige plaatsen: langs de waterkant, in natte weiden en in moerasland. Men kan die herkennen aan de blaadjes die donkerder van kleur zijn, en aan de sten-gels die naar het roodbruin neigen. De bloeiwijze zijn ronde hoofdjes van bloemen op het einde van de vertakte stengel. Na de Permunt vind ik per-soonlijk de Watermunt de meest aromatiese.
De Aarmunt of groene munt of nog Kruizemunt (oude naam) is de meest bekende van de bende. Zo genoemd omdat zijn bloeiwijze bestaat uit aren: roze "kattestaarten" die hoog boven het bladerdek uitsteken. Gemeten tot bij-na 1 meter hoog, is hij de grootste vertegenwoordiger van het Munt-geslacht. Hij is ook de meest verbreide soort, want verwildert gemakkelijk. De Peper-munt is ontstaan uit de kruising tussen Water-munt en Aarmunt.
En tenslotte is er nog de Witte munt, die voorkomt langs oevers en open grond, mits die maar voedselrijk is. Zijn bloeiwijze gelijkt op de Aarmunt, maar de tuilen zijn dunner en witter, en de bladeren zijn ronder, grijzer en "wolliger". Hij komt thans veel minder algemeen voor.

In de reeksen foto's kun je resp. de Akkermunt, de Watermunt en de Aarmunt van boven naar beneden bekijken.

ASTROLOGIES valt het hebben aan nauwe familie-banden onder het Teken Kreeft. Een muntje als "surogaatmoeder" geven aan kleine kinde-ren die zich pijn hebben gedaan, valt daar eveneens onder: een munt-snoepje is als een vervang-moeder die troost geeft. De menthol die uit munt (met pe-permunt voorop) wordt geëxtraheerd, wordt in diverse produkten zoals tand-pasta en mondwaters verwerkt. Het werkt desinfecterend en verkoelend. Olbas-olie is een middel dat zowel inwendig kan geïnhaleerd worden bij ver-koudheid en ontsteking van de luchtwegen, als uitwendig als wrijfmiddel kan toegebracht worden bij koorstige hoofdpijn of mijnlijke gewrichten.
Munt als thee wordt vooral gebruikt bij aandoeningen van de maag, het Kreeft-orgaan. Die maag is niet alleen de eerste verwerker van spijzen in het darmstelsel, maar ook naar analogie ook psychies de verwerker van allerlei indrukken. Kinderen geven gemakkelijk over, wanneer zij het lastig hebben om een bepaalde levensindruk te aanvaarden en te verwerken.

Bijgevolg is het als ANALOOG KRUID te gebruiken door het men-sentype dat als gevolg van zijn grote gevoeligheid een ietwat teruggetrokken en beschut bestaan leidt, en de direkte aanwezigheid van het moederlijke -de Maan staat astrologies voor de moeder- nodig heeft (later als bescher-mende en verzorgende partner). De Pepermunt-mens is iemand die zélf zijn indrukken niet goed kan verwerken, en daarom ofwel alles min of meer "voorgekauwd" moet krijgen, ofwel zijn indrukken oppot in plaats van te ver-werken. Lichamelijk is het resultaat: veel boeren en winden laten.

Samengevat kan men stellen dat de munt-energie helpt om allerlei nieuwe indrukken te verwerken, zowel fysies (maag, en ook darm), als psychies. Men blijft FRIS en ontvankelijk voor het nieuwe, door tijdig te verwerken waar-mee men bezig is. Het verzacht de "pijn" van het onaangename en helpt om door de moeilijke ervaring door te komen. Munt troost als een moeder. Munt helpt om keep cool te blijven wanneer het gemoed overhit dreigt te worden door indrukken. Ook voor vrouwen in de overgangsjaren.

Als KOMPLEMENTAIR KRUID past munt dus bij het mensen-type dat nogal juist eens te lijden heeft onder emotionele betrokkenheid met zijn omgeving of anderen: hij blijft al teveel "koel" ttz al teveel toeschouwer en te weinig participant, en al teveel afstandelijk tov zijn eigen emoties. Zo wor-den ook indrukken opgepot ipv te worden verwerkt. Zo iemand is gebaat bij het gebruik van munt, om het gevoel te helpen "losweken". Hierin herkennen we naast de Maan-energie ook de Mercurius-energie (beweging) in munt.