Art 9
Salie (Salvia officinalis)

Salie is een bekend keukenkruid: het helpt zware gerechten iets verteer-baarder maken, en het is een essentiëel bestanddeel van het kruidenmengsel "herbes de Provence". Maar daarnaast is het sedert oudsher ook een bekend geneeskruid, wat aan zijn Latijnse naam te herkennen is: salvia officinalis. Alle kruiden waarvan de geneeskracht zeker vaststond, werden in in de far-macologiese determinatie die reeds een aantal eeuwen dateert, in het tweede deel met de officiële label "officinalis"(=geneeskrachtig) gekenmerkt.

In de Westerse kruidengeneeskunde staat salie voornamelijk als een keel-kruid geboekstaafd, maar salie alleen maar als dusdanig typeren, zou zijn ware aard en zijn heilzame werking geweld aandoen. Salie kan gebruikt wor-den bij een hele waslijst van kwalen en ongemakken: hij werkt galsecretiebe-vorderend en spijsverteringsopwekkend (vandaar zijn gebruik als keuken-kruid); zenuwsterkend en slaapverwekkend (vandaar de salie-melk voor het slapen gaan); krampopheffend en ontslijmend voor zowel de luchtwegen, de spijsvertering, de geslachtsorganen, de urinewegen,....

Als we de kracht van salie zouden moeten samenvatten, dan springen twee werkingen naar voren. De eerste heeft te maken met het opdrogend vermo-gen van salie: salie doet vloeiingen opdrogen. Daaronder alle slijmen (niet al-leen in de luchtwegen, maar ook witte vloed en diarree bvb), maar ook speek-sel en zweet. Op een blaadje salie kauwen, maakt de mond droog. En een voetbad van salie helpt tegen zweetvoeten. En salie-thee voor het slapen helpt tegen nachtzweet. Salie is ook zogremmend, en moet daarom afgeraden wor-den voor vrouwen die de borst geven (bij uitbreiding: die in verwachting zijn).
De tweede werking van salie is desinfecterend: hierop berust zijn wondhe-lende en ontsmettende werking bij allerhande soort ontstekingen in het li-chaam. De keelontsteking is hier één van. Maar omdat de behandeling van mond, tanden en keel gemakkelijk is, en de uitwerking van salie snel en effek-tief is, wordt salie als mond-keelkruid getypeerd. Voor alle ongemakken en aandoeningen van de slijmvliezen van mond en keel, en van het tandvlees, dus slechts één adres: salie. Vandaar dat er zoveel "gezonde" bonbons en pas-tilles bestaan met salie in.

De naam Salie komt van het Laijnse salvere = genezen, redden. Hoe hoog Sa-lie als geneeskruid in aanzien stond, bewijst de uitspraak van de (toen) beken-de middeleeuwse school voor geneeskunde te Salerno: "Waarom zou de mens sterven van ziekte, in wiens tuin salie groeit?". De oude geneesheren Theo-phrastus en Hippocrates spraken zelfs over salie als van herba sancta : het heilig kruid. Salie heeft een sterk sanerend uitstralingsveld: het wordt ge-bruikt als luchtverfrisser en insektenverdrijver in de linnenkast; als mondwa-ter is het geschikt voor het doen verdwijnen van een slechte adem; en door sjamanen van het oude en nieuwe kontinent, wordt Salie van oudsher ge-bruikt om de aura van mensen te zuiveren van slechte invloeden, en ruimtes te zuiveren van negatieve entiteiten; dit smudge ritueel gebeurt door Salie te verbranden.

Dit alles leert ons dat Salie een Lucht-vertegenwoordiger is, meer bepaald Tweelingen, wat hij aantoont door in deze periode van de Lente te bloeien. Wie Tweelingen zegt, denkt: circulatie, terug IN BEWEGING brengen. Van een brok in de keel die niet wil ingeslikt worden (=een konflikt dat niet kan uitgepraat worden), tot een brok in de spijsvertering die niet kan verteerd worden (=een ergernis die op zijn maag/lever ligt). ASTROLOGIES is dit in kombinatie met een Jupiter-Boogschutter-energie. Boogschutter is de healer/genezer die heilzaam werkt op de lever, de gal en de spijsverterings-organen. Salie reguleert het warmtecentrum, vandaar zijn verkoelende wer-king bij nachtelijke koorts en zweten, en bij opvliegers in de menopauze.

Over het analoge salie-type kunnen we kort zijn: salie is het ANALOOG KRUID voor hett nerveuze , sanguiniese type, dat door de stress van het leven "wel altijd iets heeft". Echt zwaar ziek wordt zo iemand niet, maar hij wordt toch regelmatig uitgeteld door één of andere kwaal, van kortstondige en voorbijgaande aard. Een kwaal geeft zo iemand de kans om er even uit te stappen; een paar dagen uitzieken en salie voor het herstel hanteren, en hij kan "er weer tegen". Het mentaal front van zo iemand is een belangrijke fac-tor in zijn gezondheid/welzijn.

Als COMPLEMENTAIR KRUID past Salie dan weer bij het menstype, dat werkelijk stijf staat van de drang naar aktiviteit. Door die ge-drevenheid wil zo iemand iedere minuut benutten; en door dit blijven door-gaan schiet er geen tijd meer over voor rust, bezinning en reiniging. Het li-chaam zegt "stop", maar hij luistert niet, en blijft maar voortsjakkeren. Met als resultaat: door zijn ongezonde leefwijze (teveel eten en teveel verkeerde voeding) krijgt hij een vervuilde darm / vervuilde luchtwegen. Het verband keel-darm manifesteert zich dan bvb als een vervuilde darm die zich reinigt door middel van een keelontsteking. Salie-thee drinken om de buik te reini-gen, en zeggen wàt er "op de lever ligt", werken kombinerend helend. En pe-rioden van rust, woe-wei en reflektie inlassen natuurlijk: het leven is geen race! Gedenk de fabel van de haas en de schildpad.

Als Salie bekend staat als een "keelkruid", is het in deze kontext aangewezen om eens letterlijk en figuurlijk dieper die keel in te gaan. De keel is de poort langswaar de buitenwereld de binnenwereld binnenkomt, waardoor zij tege-lijk een zeef en een buffer is. Met als doel: ONgewenste stoffen en organis-men NIET binnenlaten, maar óf tegenhouden, óf elemineren voor zij schade kunnen aanrichten. Voor dit laatste zijn er de amandelen, die samen met de sinusklier in de neus een verdedigingsgordel maken in de kop om virussen en bakteriën tegen te houden en te vernietigen (met hun leger aan witte bloed-cellen). Het zijn dus weerstandsorganen, die wanneer zij aangevallen wor-den kunnen ontsteken en opzwellen.

Deze fysieke komponente zal doorgaans wel bekend zijn (maar ook niet verge-ten?), maar de naar analogie psychiese komponenten stukken minder. Wanneer men teveel gegeten heeft, kan dat op zijn spijsvertering wegen. Maar net zozeer geldt: wanneer men teveel (stress, shit, onzin, ....) heeft moeten zwelgen kan zijn systeem OOK overbelast zijn. En wanneer men teveel heeft moeten inslikken om geen ruzie, problemen, konflikten, repressie, ....te krij-gen, krijgt zijn energeties systeem OOK deuken te verwerken: doordat zijn keel wordt toegeknepen, krijgt men geen lucht meer of kan men niet meer eten.

In de keel bevindt zich energeties de keelchakra, waarmee het spreken, de kommunikatie, de (verbale) expressie gebeurt. Telkens wanneer men in een ruzie, heftige diskussie of konflikt verzeild geraakt, waarin men het gevoel heeft dat ZIJN mening er niet toe doet, of waarbij er NIET wordt geluisterd naar wat men te zeggen heeft, riskeert men een keel-ontsteking te krijgen. Een ontstoken gesprek weerspiegelt zich psycho-somaties naar analogie in een ontstoken keel. Roddel daarentegen, kan neerslaan als afvalstoffen in de bloedbaan: een verzuurd gesprek, weerspiegelt zich naar analogie in een "verzuurde circulatie/omgang" (=reuma, hoofdpijn).