Art 26
Smalle Weegbree

Smalbladige weegbree is een nobele onbekende. "Bekend", omdat het één van die "onkruiden" is dat werkelijk overal groeit: op ruigten, langs de wegkant, langs grachten, tot zelfs tussen de stoeptegels in de stad. Maar ONbekend omdat het zo'n verbreid en "ordinair" kruid is, dat niemand er acht op slaat, laat staan zijn naam kent.
De Latijnse naam Plantago is afgeleid van "planta", wat (voet)zool betekent. Deze plant kreeg bij de Oude Grieken de naam Heptapleuros: hepta=zeven, pleuros=nerf. Het blad van de Weegbree bezit inderdaad 7 longitudinale ner-ven; en die bladeren die samen uit het wortelrozet vormen geven de plant die lancetvormige bladeren waaruit die "pijlen" van bloei-aren schieten. En de Nederlandse naam tenslotte komt van de samenstelling "weg" en "breed", en betekent: een plant die zich aan de weg sterk uitbreidt.

Deze nobele onbekende heeft overigens wel een lange en interessante geschie-denis. Sinds onheuglijke tijden behoort hij tot de schat geneesmiddelen van zowel de Zuid-Europese volkeren als van de Germanen. Evenals de brandne-tel en de klis vindt men weegbree bijna altijd in de omgeving van de mens: het is een kuluur-volger. Ook toen Europese kolonisten de Nieuwe Wereld in-trokken, volgde Weegbree hun spoor en veroverde het op zijn beurt Amerika. De Native Americans die dit opmerkten, noemden het nieuwe plantje "spoor van de bleekgezichten". Dit komt omdat de zaden van de Weegbree kleverig zijn, en blijven plakken aan schoenen, hoeven en wielen. Vooral het broertje, de grote weegbree behoort tot de zogenaamde tredvegetatie: die heeft de eigenschap in zeer "gesloten" grond te kunnen wortelen, en kan zich daardoor op veel belopen of bereden plaatsen handhaven. Samen vormen deze weeg-bree's een afzonderlijke familie: de Weegbree-achtigen.

Wat zijn geneeskracht betreft is Weegbree een konstante gebleven: hij kal-meert, ontzwelt en draineert de slijmvliezen van het ademhalinsstelsel(mond, keel, hoesten, heesheid, luchtpijpontsteking, longen, bronchitis ), van het darmstelsel (maagzweer, zowel diarree als obstipatie), van de huid (verzwe-ringen, wonden, insektenbeten), het uro-genitaal stelsel (tegen stenen en gruis in nieren, moeilijk urineren, reuma, witte vloed) en zelfs rode en pijnlijk gezwollen ogen.
Het is sedert oudsher een kruid met een veelzijdige geneeskrachtige toepas-sing. Legt men er de nadruk op dat uit de bladeren een soort siroop werd ge-trokken, die vooral bij hoesten en ziekten van de ademhalingswegen werd ge-bruikt, zet men zichzelf ASTROLOGIES op het verkeerde been. De hoofdbloei van de Smalle Weegbree valt immers in de Stier-periode. Het ver-zachten en kalmeren van slijmvlizezen alover het gehele lichaam, komt door de Venus-energie (Venus is heerser van Stier).

Daarnaast bevat de plant nog een ANDERE energie, die niet meteen duidelijk wordt, en daarom bij velen aan de aandacht is ontsnapt. Maar laat ons eens devolgende eigenschappen op een rijtje zetten. Ten eerste: hij is een pionier en een "emigreerder". Twee: hij bevat zwavel dat de huid en de bloedsom-loop zuivert. En hij bevat bitter dat opwekt en vitaliteit geeft: wanneer men zich 's morgens slap voelt, dan kan kauwen op een weegbreeblaadje helpen (bevat ook veel vitamine C). Drie: moderne onderzoekingen hebben aange-toond dat de plant antibiotiese en anti-bacteriële eigenschappen heeft. En vier: volgens eeuwenoude overleveringen is de plant uitermate goed tegen "diabolies venijn"; beten van slangen en dolle honden werden gewassen met weegbreesap. Dit zijn stuk voor stuk indikaties van een VUUR-energie die huist in weegbree.

Als ANALOOG KRUID stemt Smalle Weegbree overeen met het charmante mensentype dat door zijn jovialiteit en welwillendheid overal mee weg komt. Zoals de bloeiaren uit de plant als pijlen naar omhoog schieten, is hij impulsief, en volgt hij zijn ingevingen. Maar deze trial and error laat een spoor(!) van builen en botsingen achter zich op zijn levenspad. Waarvoor de plant dienstig kan zijn.

Als COMPLEMENTAIR KRUID is de Smalle Weegbree geschikt voor de dromers en "filosofen", die een platoniese relatie met de werkelijk-heid onderhouden: vanop afstand, veilig, zonder zich te engageren. De Smalle Weegbree-energie kan hen helpen om meer stappen te zetten in het echte leven en niet langer als toeschouwer aan de kantlijn ervan te blijven staan. Bleke mensentypes met gebrek aan vitaliteit , die vaak te lijden hebben aan hooikoorts en een hele waslijst van onduidelijke klachten. Als een panachée geneeskruid kan Smalle weegbree hen ook daarbij helpen.