Pag 4
De Spirituele Tuin

Laat uitgebloeide stengels in de herfst stààn, om te zien hoe vorst, dauw en sneeuw ermee in de winter juweeltjes maken (en om in de lente te weten waar de planten exact staan). Laat de tuin in de winter rusten, en kuis hem pas op in de lente. Verwerk tuinafval en grasmaaisel in de komposthoop ipv naar het containerpark te brengen of in een gracht te kieperen. Geef de bodem terug wat hij je geschonken heeft en bevorder de grote kringloop van recyclage ipv hem te onderbreken of te bemoeilijken.

Laat planten over wegels en begrenzingen groeien ipv hen gemillimeterd af te snijden, om een natuurlijker verloop te verkrijgen. Gebruik het hout van een omgehakte boom om een pad mee af te bakenen, en bind takken in bundels om ermee in een verloren hoek een “egelhuisje” te maken. Creëer schuilplaatsen voor insekten en reptielen. Gun vogels hun besjes en vruchten. Laat je haag uitgroeien tot een heg ipv te klagen over het snoeiwerk. Verdraag dat planten er na 10 dagen regen wat doorzopen en slordig  bij hangen. Geef hen de tijd en de plaats om uit te groeien tot mooie exemplaren.

Hou ermee op je omgeving (en uiteindelijk jezelf!) te vergiftigen door het spuiten van herbiciden en pesticiden. Wees blij als dieren je tuin aantrekkelijk vinden en hem eens komen bezoeken, en laat het natuurlijk evenwicht zijn gang gaan (en steek een handje toe waar die sputtert). Hou in je werkzaamheden in de tuin ook rekening met de noden van de planten ipv alleen je eigen agenda en urgenties te volgen.

Je hoeft niet per se een adept van de biologies-dynamiese methode te worden, maar je kunt er wel voor zorgen, geen ingrepen uit te voeren op de voor de planten slechtst denkbare momenten.

Dat is wat JIJ kan doen, om anders met je tuin om te springen.

En wat kan IK verder nog voor jou doen om je daarin te helpen?

Ik kan eens naar je tuin komen kijken, en je advies geven over zaken die je erin kunt verbeteren en veranderen: een éénmalig bezoek voor konkrete adviezen voor jouw tuin.

Ik kan ook een nieuw plan opstellen voor aanpassingen in je tuin, en een lijst samenstellen met planten die beter bij jouw grond en bij jouw persoon (personen) passen. Ik kan je helpen om een kwakkelende tuin nieuw leven in te blazen door een heelproces in werking te zetten, en beter rekening te leren houden met de “aardse realiteiten” ter plaatse (zoals vochtigheid, grondsoort, licht, aardstralen,....). Ik kan je helpen om één geheel van je tuin te maken, en hoe er een specifieke sfeer in te creëren.

Die samenwerking kan zo los of zo coöperatief zijn als je zelf wilt, omdat ik in dat proces graag letterlijk én figuurlijk een handje toesteek: samen planten uitkiezen en gaan kopen, samen bomen planten, een vijver aanleggen.... Zo'n samenwerking is wel beperkt in duur, naargelang het nodig is, en in afspraak.

Maar ik ben geen tuinaannemer of tuinarbeider als zodanig, dus waar je GEEN beroep moet doen op mijn tussenkomst, is voor:

       - het opkuisen of onderhoud van je tuin

       -zware infrastruktuurwerken die de tussenkomst van ma-          chines vereisen

       -het kappen van grote bomen

Ik ben bereikbaar -maar niet steeds, dus probeer desnoods een paar keren- op: 09/228 93 12Daarnaast kan ik ook steeds een DIAREPORTAGE voor je vereniging of organisatie komen geven, waarbij  ik al datgene wat hier werd behandeld (en nog meer), illustreer aan de hand van eigen opnames uit eigen praktijk.