Wat Uitleg

Als we aan bloemen denken, stellen we ons in de eerste plaats bloemen van bol-len en knollen voor, zoals tulpen, narcissen, anemonen, freesia's, lelies, irissen, gladiolen, ..... . En in tweede instantie aan bloemen van meerjarige vaste planten zoals riddersporen, margrieten, asters, monnikskappen, anjers, crocosmia, klok-jes, duizendschoon, guldenroede, .... . In de bloemenwinkels maken éénjarige planten die slechts één seizoen nodig hebben om tot bloemen uit te groeien, ver-der deel uit van het assortiment voor boeketten: goudsbloem, reukerwt, viool-tjes, zonnebloemen, korenbloem, papaver, strobloemen, toorts, .... . Rozen en clematissen behoren bij de favorieten, maar die beschouwen we niet als afkom-stig van struiken. Bij deze laatste rekenen we de seringen, de boerejasmijn, de sneeuwballen, de hydrangera, de camelia, ..... die we liever in de tuin gaan be-zoeken, omdat we weten hoe snel de bloemen ervan gaan verwelken wanneer we die in een vaas zetten. En de bloemen van echte bomen, zoals catalpa, paarde-kastanje, magnolia, .... zijn te groot en te monumentaal om met tak en al in een vaas te droppen.

We houden ervan bloemenboeketten te geven op verjaardagen en feestdagen, op heuglijke en droevige belangrijke gebeurtenissen, en als we zelf een tuin hebben, planten we onze lievelingsbloemen in onze tuin om die dicht bij ons te hebben. Gezien de afmetingen van die tuinen, kan men stellen dat struiken en klimplan-ten, en eventueel kleine boompjes daarvoor in aanmerking zullen komen. Terwijl bomen meer aangewezen zullen zijn voor parken.

Er is iets wonderbaalijks aan bloemen: op school leren we weliswaar al de ver-schillende bloemdelen benoemen, een bloemdiagram opstellen, en begrijpen hoe de bevruchting ervan plaats vindt, maar niet stilstaan bij het raadsel van diffe-rentiatie. HOE worden ineens uit gewone cellen voor bladeren, ANDERE cellen voor bloemen gevormd? Hoe speelt een boom -en bij uitbreiding elke plant- dat klaar? En wanneer wordt dat "beslist"? Deze metamorfose van blad tot bloem, is even spectaculair en raafdselachtig als deze van rups tot vlinder bij de insec-ten. In ons mechanisties beeld van de realiteit aangestuurd door de wetenschap en het materialisties denken, worden planten als primitieve wezens beschouwd, die als robotten weer en seizoen ondergaan. Wel, dit is een zware vergissing.

Net zomin als dieren louter door instinct worden gedreven, worden planten niet louter door milieufactoren geprogrammeerd. Ze passen zich aan de omstandig-heden aan, met de middelen die zij als levend wezen hebben. We moeten ons niet blind staren op hun handikap van "onbeweeglijkheid", want hoeveel bewe-gingsvrijheid we als mens ook mogen hebben, op het einde van de dag als we te-rug naar huis keren, blijkt hoe belangrijk het hebben van goede buren op zijn woonplek is. Verder tonen beroepen zoals herder met schapen bvb, hoe zwaar het is om permanent aan weer en ontij bloot gesteld te zijn. Om dus te kunnen opgroeien op zo'n vaste standplek, moet een plant/boom over een sterke energie beschikken. En het is precies DAAROM dat ze voor de door al zijn keuzes en opdrachten verscheurde mens, zo'n goede medicijn zijn. Bomen zijn onze spiegel-beelden: hoe terug in harmonie op een plaats te staan. We hebben veel te leren van bomen.

De specifieke energie die elke boom-soort bezit, wordt aangegeven door zijn bloeicyclus, die een onderdeel is van zijn algemene levenscyclus in de seizoe-nen. Het is niet alleen de hoeveelheid (=kwantiteit) zonlicht, warmte en water die deze cyclus bepalen, maar ook het bijzondere(=kwaliteit) van een bepaald deel van dat seizoen waarop hij is afgesteld. De astrologie bestudeert het spe-cifieke van deze 12 energie-cyclussen, benoemd als de "12 Tekens". Bestudering van wanneer een bepaalde boom bloeit, geeft derhalve informatie over WELKE energie in hem huist, en meteen ook over zijn specifieke geneeskracht voor de mens. De bomen zijn niet alleen onze buren, maar ook onze vrienden.