Introduktie-video over Sjamanisme
Deel 1 -opgenomen 19 juli 2014