Video's over Bomen

Een "onderwerp" dat me erg na aan het hart ligt, omdatik de bomen als mijn vrienden beschouw. Maar voor het merendeel der mensen, is de relatie die ze met bomen onderhouden, er NIET één van vriendschap. Zoek naar video's over bomen, en veruit het merendeel daarvan zijn fims over bomen die gekapt of geveld worden! Tot "eer en glorie" van het mensdom en zijn hebzucht en onverbiddelijke zelfzucht. Nochtans zijn bomen niet alleen het verleden, maar ook het heden en de toekomst van deze Planeet. Zonder bomen is Gaia immers kompleet onleefbaar; en dit op tal van manieren.

De domme mens moet derhalve leren respekt te hebben voor bomen, en ze als de noodzakelijke voorwaarde en bondgenoten tot zijn eigen voortbestaan te beschouwen. In de praktijk van het konkreet omgaan betekent dit: laat bomen groeien; verzorg ze, spreek ertegen, toon hun dank-baarheid voor hetgeen ze doen en ons geven.
The importance of Trees
Magnicent Giant Tree: Sequoia in a Snowstorm (National Geographic)
The Memory of Trees (op nummer van Enya)
Dan maar zelf een video over bomen gemaakt
The most amazing thing about trees
The language of trees
Yosemite National Park Valley- Big trees
Yosemite Nationa Park Valley - Black Oakes
Onderhoudswerken aan mijn tuin
Bialowieza primeval forest (National Geographic)
Cathedral Grove - Vancouver Island
Pacific Rim National Park Reserve
The defences of trees
Ancient Beech Forests in Germany
De Flierefluiter - Theo Sonnemans