Art 30
Zoethout (Reglisse-Kalisse)

De Nederlandse naam zoet-hout drukt uit waarover het gaat: men kauwt op een stukje hout dat zoeterig met een lichte "anijs"-smaak proeft. Betekent dit dan dat het zoethout een houterige struik is, waarvan men de takken oogst? Als men in een kruidentuin de plant gaat bekijken, zal men spoedig deze mis-vatting inzien: de plant is maar zo groot als een 10-jarig kind. Het hout komt dus van de wortel-stok: uit het sap van de wortel wordt ook de gekende drop gemaakt.Glycyrrhiza glabra -letterlijk vertaald : "zoete wortel"- bevat een zoetstof die zo'n 30 tot 50 keer zo sterk is als suiker, vandaar dat kinderen er zo van houden. Een pluspunt: het is niet schadelijk voor de tanden. Meer moet dat niet zijn.

Zoethout is een Vlinderbloemige, en dus familie van de blauwe regen,de brem en de goudenregen, en van tuinplanten als de lupine, maar is geen familie van de "dropplant" (Agastache) die een Lipbloemige is. En voor de volledigheid: bloeiwijze van zoethout is een kaars van zulke lichtblauwe tot violette vlin-derbloemen. Belangrijker dan zijn voorkomen, is zijn gebruik: dat dateert al van duizenden jaren geleden bij de oude Egyptenaren en de oude Chinezen.

Zoethout werd vooral gebruikt bij aandoeningen van de luchtwegen en van de spijsvertering. Tegen hoesten, en ontstekingen met of zonder slijm in de luchtwegen; zelfs bij bronchitis en astma. En bij maagzweren, ontsteking en verslijming van de darm. Zoethout stimuleert de darmfunktie en de lever, en werkt reinigend door de lever (ontgiftend) en de nieren (ontwaterend) te sti-muleren. Meer moet dat niet zijn. Er is wel één tegenindikatie: het verhoogt de bloeddruk; dus niet in grote hoeveelheden drop verorberen als men daar-aan lijdt.

ASTROLOGIES vallen de luchtwegen en het spijsverteringsstelsel onder de Planeetkracht Mercurius: BEWEGING is daarin fundamenteel. Door in- en uitademing circuleert de lucht voortdurend in het ademhalingsstelsel. En elk nieuw voedsel volgt telkens opnieuw het volledige trajekt van de spijsver-tering. Wanneer daarin op één of andere manier een blokkade, een hapering, of een ontsteking komt, dan herstelt zoethout terug de gezonde beweeglijk-heid.

Bijgevolg is het als COMPLEMENTAIR KRUID te gebruiken voor het mensentype dat deze initiale beweeglijkheid mist, en erg staties en traag in gedrag en aktiviteit is, analoog met een traag en "aarzelend" metabo-lisme. Er is wel altijd iets dat mankeert of voor een storing zorgt. De algemene instelling is trouwens: bezorgd zijn voor alles en nog wat; skepties over de afloop der dingen.

Als ANALOOG KRUID past het bij het sanguinies of lucht- type: het type dat enerzijds graag met alles en iedereen uit nieuwsgierigheid een zekere verbinding aangaat, maar dat anderzijds ook weer vlug te "plakkerig" of te "slijmerig" zal vinden, en er dan weer "uitstapt". Er is geen afstand ge-noeg meer, en de verbinding verwordt tot een binding die de vrije beweeglijk-heid in de omgang hindert. En wanneer iets tot een sleur verwordt, dan ko-men psychies allerhande irritaties en frustraties naar boven, die analoog lopen met de storingen in het ademhalings- en spijsverteringsstelsel. Dat was niet de afspraak!

Meer bepaald het Maagd-type is perfektionisties van aard, en zal een voort-durende stroom van kritiek geven, die parallel met deze irritaties loopt. Hoe MINDER daaraan lucht (!) zal gegeven worden, hoe meer de zoethout-mens zal af te rekeningen krijgen met storingen aan deze twee kanalen. Zoethout bevat de positieve boodschap om de dingen ten goede te keren, en het beste ervan te maken. Dat is de Jupiter-kracht om de afbrekende kritikaster het zwijgen op te leggen. De dingen zijn GENOEG zoals ze zijn; een zekere tevre-denheid kultiveren voor wat men heeft, is belangrijker dan dingen en men-sen om wat voor reden ook als "onvoldoende" te verwerpen, en telkens op-nieuw vanaf nul te moeten herbeginnen. Zo komt er geen schot in de dingen. Meer moet dat niet zijn.