Pag 7/9

ASTROLOGIESE KALENDER

De astrologiese kalender berust op een geheel ander concept, dan waarmee men de astrologie doorgaans benadert: hij wil de weergave zijn van de energiepatronen in het hier en nu. De geboortehoroskoop geeft een blauwdruk van het energeties potentiëel dat men bij zijn geboorte heeft meegekregen. De astrologiese kalender geeft op zijn beurt een blauwdruk van de soorten energie (hun problemen en hun boodschap) die op een bepaald tijdstip geldig zijn, en wel voor ALLE mensen. Met dien verstande: hoe meer een bepaald energiepatroon interaktie heeft met het eigen energiepatroon(zoals kan afgeleid worden uit zijn horoskoop), hoe meer déze energie voor een bepaalde persoon relevant en geldig zal zijn. De astrologiese kalender wordt ieder seizoen vernieuwd.

KRACHTLIJNEN HERFST 2017


Meestal heb ik geen enkel probleem om de rode draad doorheen de energie van een seizoen te vinden en te beschrijven. Welnu voor het eerst in de 9 jaar dat ik begonnen ben met deze astro-logiese kalender op het Internet te publiceren, vind ik die rode draad helemaal niet terug. Om de eenvoudige reden ...... dat die er niet is. Dat zou mijn opdracht voor deze herfst archi-simpel kunnen maken: deze pagina blanco laten. Maar net zoals ik bij examens in mijn studententijd er niet van hield een blanco blad in te dienen, is ook mijn reaktie hier tov mezelf: dat kun je beter niét doen.

OK, maar dan maak ik het mezelf natuurlijk erg moeilijk: hoe beschrijf ik de konstante in de dyna-miek, wanneer die gewoon niet te vinden is? Ik kan wachten zoals een schrijver voor een blanco blad, hopend dat de muze hem zal komen bezoeken en inspiratie geven. En ik kan natuurlijk wel altijd iets weten te verzinnen, maar met de oppositie Jupiter-Uranus in Weegschaal waarmee deze Herfst 2017 begint, lijkt me dat een bijzonder slecht idee: met het gebrek aan overtuiging die uit mijn woorden zouden spreken, zou ik in botsing komen met het voor een Waterman o-zo-belang-rijk kriterium van waarachtig te zijn en de waarheid in ere te houden.

Verder dan deze Herfst-maanden te vergelijken met een drie-gangen-menu, waarvan elke gang los staat van de vorige en de volgende, geraak ik niet. Chronologies volgen deze periodes elkaar op, maar ze missen samenhang en cohesie. Het "voorgerecht" van Weegschaal is een beetje meer spicy dan gewoonlijk. Het "hoofdgerecht" van Schorpioen, is dan weer atypies en merkwaardig harmo-nieus en vlot. En het "dessert" van Boogschutter smaakt ook tegen het normale doen in, een beetje flets en week. Kortom: de Herfst 2017 zal zeker geen doorsnee-herfst zoals alle vorige en volgende zijn. Of dit nu zal betekenen of het een herfst zonder al veel geschiedenis zal zijn, zal natuurlijk afhangen van de persoon en de plaats. Er gebeurt wel altijd iets in het leven. Maar erg signifikant of memorabel lijkt het op het eerste gezicht niet te zullen zijn in deze periode. Deze herfst zal derhalve in de eerste plaats vooral een overgang zijn tussen de vrij hectiese zomer van 2017 , en wat de winter zal brengen. Tenslotte is dat de Herfst op zijn best: een boswandeling maken, genieten van het kleurenfestijn van de bladeren op het eind van hun cyclus, nootjes rapen, paddestoelen ont-dekken, en genieten van elk streepje zon voor de duisternis van de Winter invalt. Leuk!De détailbesprekingen per Teken van de Dierenriem in de Lente, vind je terug op de hierna volgende pagina's door eenvoudig op de hieronder staande knop "Verder" te klikken.