Pag 7/9

ASTROLOGIESE KALENDER

De astrologiese kalender berust op een geheel ander concept, dan waarmee men de astrologie doorgaans benadert: hij wil de weergave zijn van de energiepatronen in het hier en nu. De geboortehoroskoop geeft een blauwdruk van het energeties potentiëel dat men bij zijn geboorte heeft meegekregen. De astrologiese kalender geeft op zijn beurt een blauwdruk van de soorten energie (hun problemen en hun boodschap) die op een bepaald tijdstip geldig zijn, en wel voor ALLE mensen. Met dien verstande: hoe meer een bepaald energiepatroon interaktie heeft met het eigen energiepatroon(zoals kan afgeleid worden uit zijn horoskoop), hoe meer déze energie voor een bepaalde persoon relevant en geldig zal zijn. De astrologiese kalender wordt ieder seizoen vernieuwd.

KRACHTLIJNEN LENTE 2021


De blijver en de gemeenschappelijke "noemer" van de Lente is het vierkant Saturnus-Uranus. Niet alleen blijft het deze hele periode aktief, maar wordt het nog eens extra geaccentueerd wan-neer eind april de snelle Planeten in hun doortocht door Stier één voor één over Uranu!s lopen die in Stier geparkeerd staat. Deze konjunkties van Venus met Uranus (exakt 23 april), van Mercurius met Uranus (exakt 24 april) en van de Zon met Uranus (exakt 30 april), maken het konflikt met Saturnus op die manier niet alleen sterker, maar ook omdat ze tegelijk in die positie zélf een vierkants-aspekt met Saturnus maken. Venus vierkant Saturnus samen met Mercurius vierkant Saturnus zijn exakt op 25 april, en Zon vierkant Saturnus op 3 mei. Men kan dus stellen dat van 23 april tot 5 mei het konflikt tussen Saturnus en Uranus hoog zal oplopen.

Saturnus houdt vast (!) aan het pricipe van kontrole en beperking, terwijl Uranus luidop de roep naar vrijheid laat gelden. Het is duidelijk dat dit konflikt hier en nu te kaderen valt in het verlangen om UIT de quarantaine-maatregelen bevrijd te worden, en weer als vrije mensen in de wereld te kunnen bewegen. De opsluiting in de huiselijke "cellen" heeft lang genoeg geduurd en de "cipier Saturnus" mag zijn sleutels bovenhalen om de gevangenisdeuren te openen. Dit zal echter niet zonder slag of stoot gebeuren, want de "tyran" zal dit niet willen zonder absolute zekerheid en veiligheid gegarandeerd te zien. Maar dit is mission impossible: absolute zekerheid en veilig-heid bestaan niet, om de goede reden dat leven steeds een dosis ONzekerheid en risico's inhoudt.

De polemiek en twist-redeneringen tussen de konservatieve maatregelen om de quarantaine AAN te houden zolang het virus niet "volledig verslagen zal zijn" (maar dat is veen illusie: het is ver gekomen, en het blijft onder ons) en de progressieve noodzaak om de quarantaine OPEN te breken omdat het niet meer leefbaar is (emotioneel, psychies en ekonomies), zullen dus in deze periode heen en weer vliegen, en tot een crescendo komen. Maar het leven laat zich niet indijken, vooral niet wanneer de lokroep van de Lente de mensen letterlijk en figuurlijk naar buiten doet trekken. De boer kan zijn dieren een tijd op stal houden wanneer de weersomstandigheden te slecht zijn om hen buiten te laten: hij kan dat moment uitstellen, maar niet voor onbepaalde tijd, op risico dat zijn dieren zouden beginnen uit te breken. Ze moéten immers buiten, of breken het kot (hun stal) af. Net zo voor wat betreft de "overheid" en zijn "burgers": de laatsten hebben tot nu braaf alle dictatoriale maatrgelen gevolgd (het is voor jullie eigen goed), maar zijn het nu volstrekt beu en zeggen foert tegen mogelijke nieuwe verordeningen en sankties. Als de overheid intelligent is, zal ze inzien dat de tijd om gevangenisdirekteur te spelen een voorbije zaak is: deze ploitiek kán niet meer aangehouden worden, en de heren virologen worden van de hofhouding terug gestuurd naar hun laboratoria. De dwingelandij en de betutteling moet stoppen. We leven tenslotte in een vrije demokratie, en niet in een "wetenschappelijke" diktatuur.

De teugels moete LOS gelaten worden, de politie mag weer haar regulerende taak in plaats van een louter sanctionerende verrichten, en VRIJ ADEMEN moet letterlijk en figuurlijk de enig geldende en relevante manier worden. De regeringen en de farmaceutiese industrie hebben hun tijd (Saturnus) gekregen om de vaccinaties door te voeren, en als zij daar niet ingeslaagd zijn, is dat op HUN conto te zetten. De modale burger moet daar niet het slachtoffer van worden. Dat afstand houden (Saturnus) mag de pot op, en we moeten elkaar weer letterlijk en figuurlijk NADERBIJ kunnen komen. Samengevat: HET IS GENOEG GEWEEST !!.De détailbesprekingen per Teken van de Dierenriem in de Lente, vind je terug op de hierna volgende pagina's door eenvoudig op de hiernaast staande knop "Verder" te klikken.