Pag 7/9

ASTROLOGIESE KALENDER

De astrologiese kalender berust op een geheel ander concept, dan waarmee men de astrologie doorgaans benadert: hij wil de weergave zijn van de energiepatronen in het hier en nu. De geboortehoroskoop geeft een blauwdruk van het energeties potentiëel dat men bij zijn geboorte heeft meegekregen. De astrologiese kalender geeft op zijn beurt een blauwdruk van de soorten energie (hun problemen en hun boodschap) die op een bepaald tijdstip geldig zijn, en wel voor ALLE mensen. Met dien verstande: hoe meer een bepaald energiepatroon interaktie heeft met het eigen energiepatroon(zoals kan afgeleid worden uit zijn horoskoop), hoe meer déze energie voor een bepaalde persoon relevant en geldig zal zijn. De astrologiese kalender wordt ieder seizoen vernieuwd.

KRACHTLIJNEN ZOMER 2018


Soms zijn er seizoenen met een duidelijke rode draad: één bepaalde dynamiek die gedurende drie maanden aanblijft. De Zomer 2018 is niét zo'n seizoen. De enige dynamieken die gedurende deze 3 maanden konstant blijven, zijn twee driehoeksaspekten (waarover verder meer). De Zomer 2018 is dus zo'n seizoen waarvan de 3 verschillende Tekens die het uitmaken, ook verschillende dynamie-ken kennen. Er is géén gemene deler; hoogstens een klein gemeen veelvoud. En dat kleinste ge-meen veelvoud luidt: er heerst een levendige dynamiek. Opposities worden opgevolgd door vier-kantsaspekten, en soms tegelijkertijd in een T-vierkant of een zogenaamde Astrologiese Vlieger. Driehoeksaspekten zijn overvloedig aanwezig, en in die mate dat er zich soms twee Trigons tegelij-kertijd openbaren: een Aarde-Trigon en een Water-Trigon. En sextielen maken tot slot de kollektie kompleet: voor elk wat wils.

Het goede nieuws hierbij is: met welk soort problemen men ook moge gekonfronteerd worden, er is (in de meeste gevzallen) steeds een uitweg of een oplossing te vinden. Het Aarde-Trigon legt daarbij eerder de nadruk op wat men kan DOEN: blijven volhouden, blijven zoeken en proberen. Lukt het niet op de ene manier, probeer het dan eens op een andere manier. Omdat het driehoeks-aspekt Saturnus-Uranus deze hele zomer aktief dit Trigon draagt en schraagt, stelt het in staat de welgekende paden te verlaten en nieuwe wegen op te wandelen: men zit even minder gevangen in oude stramienen en patronen, maar is in staat "out of the box" te denken. Of oud en nieuw met elkaar te verzoenen op een kreatieve en frisse manier.
Het Water-Trigon legt daarentegen meer de nadruk op hoe men zich daarbij VOELT. Hoe men immers een bepaalde ervaring subjektief doorleeft, kan alweer een groot verschil uitmaken. Legt men de nadruk op het negatieve, dan zal men het vooral als een ontgoocheling of een teleurstel-ling ervaren. Legt men de nadruk op het positieve, dan zal men het in de eerste plaats als een leer- en groeiproces ervaren. "Winst" en "verlies" , en "succes" en "mislukking" zijn immers de twee keer-zijden van één en dezelfde médaille. Vooral omdat het driehoeksaspekt Jupiter-Neptunus deze hele zomer dit Trigon draagt en steunt: men laat de moed niet in de schoenen zinken, want morgen is er een nieuwe dag , een nieuwe kans, nieuwe hoop. De visie en het geloof van Jupiter, omarmt hier de empathie en de fantasie van Neptunus: wanneer men de indruk krijgt te zijn vastgelopen of geblok-keerd te geraken, laat dan even rusten en richt je geest op iets anders en relaxerend. Heb vertrou-wen op de Levensstroom en op de nieuwe dag , morgen.

Dus ook: ben je even uitgeteld door de vermoeienissen die je op je levensbord hebt voorgeschoteld gekregen, geen nood! Vergeet even het probleem of waarmee je af te rekenen hebt, en richt je aandacht op iets leuk(er)s en anders. Men zou kunnen denken: geen probleem; het is de vakantie-periode! Juist, maar de levenspraktijk toont helaas aan, dat wanneer men een gans jaar onder de druk van stress heeft geleefd, het nogal eens tégen valt om tijdens de vakantie die welverdiende rust te kunnen vinden. Men blijft een beetje verder "hollen" of zijn vakantie volproppen met van alles wat men "nog te doen heeft", of alle mogelijke aktiviteiten die men men nog "zou moeten doen" of op zijn lijstje heeft staan. VERGEET het! Relax! Be happy!


De détailbesprekingen per Teken van de Dierenriem in de Lente, vind je terug op de hierna volgende pagina's door eenvoudig op de hieronder staande knop "Verder" te klikken.