Pag 7/9

ASTROLOGIESE KALENDER

De astrologiese kalender berust op een geheel ander concept, dan waarmee men de astrologie doorgaans benadert: hij wil de weergave zijn van de energiepatronen in het hier en nu. De geboortehoroskoop geeft een blauwdruk van het energeties potentiëel dat men bij zijn geboorte heeft meegekregen. De astrologiese kalender geeft op zijn beurt een blauwdruk van de soorten energie (hun problemen en hun boodschap) die op een bepaald tijdstip geldig zijn, en wel voor ALLE mensen. Met dien verstande: hoe meer een bepaald energiepatroon interaktie heeft met het eigen energiepatroon(zoals kan afgeleid worden uit zijn horoskoop), hoe meer déze energie voor een bepaalde persoon relevant en geldig zal zijn. De astrologiese kalender wordt ieder seizoen vernieuwd.

KRACHTLIJNEN ZOMER 2021


Omdat Uranus vooruit loopt in de Dierenriem en Saturnus retrograde (=schijnbaar achteruit in de Dierenriem tov de positie van de Aarde), wordt de "afstand" in booggraden tussen beide Planeten meer dan 95°. Dit betekent dat ze UIT hun vierkantsaspekt van 90° treden, omdat men een orbs van 5° moet aannemen voor de werkzaamheid van een (om het even welk) aspekt. Dat is goed nieuws, omdat de strijdbijl tussen "oud" en "nieuw", of tussen konservatief en progressief eindelijk kan begraven worden. Maar er is ook slecht nieuws: ze doen dit niet ZONDER eerst nog eens extra hard en extra intensief met elkaar in de clinch te gaan.

Astrologies wordt dit verwezenlijkt doordat er onmiddellijk bij het aanbreken van de Zomer-perio-de een T-vierkant op Uranus wordt gevormd. Dit wordt in eerste instantie "gevoed" door een Mars oppositie Saturnus, met dus tegelijk een vierkant van Mars op Uranus. Deze kompositie kreëert een hoogspanning die naar een ONT-lading zal zoeken. De zenuwen zullen nogal strak gespannen zijn, en er zal niet veel nodig zijn om een dispuut te veroorzaken: een kleine vonk is vaak al genoeg om "de boel tot ontploffing" te brengen. Later komt Venus de plaats van Mars in-nemen in dat T-vierkant, en in begin augustus zowel de Zon als Mercurius. Dit betekent dat dit T-vierkant met ups en downs , met "vlagen" zal werken, om pas op het eind van de Leeuw-periode opgelost te worden.

Ook Neptunus speelt een belangrijke rol in deze Zomer-periode, zij het eveneens met eb en vloed: plotseling en onverwachts opkomen, om al even verrassend plots te verdwijnen. Maar Neptunus "blijft achter de hoek loeren", wachtend op een moment van "zwakte". Ze kan immers toeslaan onder verschillende gedaantes: onder een vierkantsaspekt (zoals met Mercurius op 6 juli ) of onder een oppositie (zoals die met Venus op 10 augustus; met Mercurius op 25 augustus; met Mars op 2 september; met de Zon op 14 september). Het thema hiervan, is: DE VAL (zie foto). Plots verliest men zijn evenwicht of wordt schijnbaar de vaste grond onder zijn voeten "weg genomen". Met steeds hetzelfde effekt: men struikelt, men glijdt uit, men stapt verkeerd, men valt. Letterlijk doet men zich lichamelijk pijn omdat zijn lichaam door die val een lelijke smak kan maken. Om minder hardhandig de gevolgen hiervan te moeten ondergaan, verdient het aanbeveling om ten eerste goed zijn schoeisel te verzorgen, en ten tweede zich te oefenen in de Zen van het vallen: als men zich voelt "gaan", zich niet in een reflex proberen te verzetten, maar MET de beweging meegaan, en een buiteling maken. Zij die ooit judo of aïkido hebben gedaan, zijn in het voordeel, want hebben ge-leerd een buiteling te maken. Geen koprol zoals op school, want dat is in het echte leven totaal on-bruikbaar, maar zich helemaal LATEN rollen. Een beetje zoals wanneer men dronken is, en zich geen pijn kan doen wanneer men valt, omdat men zich kompleet "laat gaan". De meeste torsies en breuken ontstaan vanuit de vruchteloze en krampachtige poging om zich te verzetten tegen de val, waardoor men zijn spieren en gewrichten juist extra belast tegengesteld aan de richting van de val. Het komt ook neer op vertrouwen hebben op de motoriek en soeplesse van je lichaam, en vallen te beschouwen als iets wat hoort bij het gaan. We zijn allen ooit ook eens peuters geweest, die hebben leren stappen met "vallen en opstaan".

Figuurlijk kan men vallen omdat men "niet kan weerstaan aan de verleiding", omdat men wordt meegesleurd door zijn zwak punt, omdat men een "gat" heeft in zijn bewuste aandacht, omdat men wordt mee gezogen door een onweerstaanbare drang, ..... Voor elk wat wils, naargelang zijn eigen aard en zwakheden. Het valluik of de valstrik gaat open, en men trapt er "met open ogen" in. Het antwoord hierop moet niet komen vanuit de "hoek" van de moraal of van "het geweten": onwrik-baar zijn in zijn principes en stelregels en "karakter tonen". Want dat is poging die al even sterk gedoemd is om te mislukken als het zich lichamelijk verzetten tegen een val: men wordt juist DAAR belaagd. Het gaat niet om "hardheid", maar om geestelijke soeplesse: hoe behendig en vrij is men in zijn psyche om MEE te gaan in die beweging, ZONDER daarvoor te zinken of te verdrin-ken? Even onderuit gaan, even UIT zijn evenwicht gebracht worden, mag en is OK. Maar krabbel weer recht, lach met je pech, en herstel je evenwicht. Dat is de Zen van het Vallen: leer vallen, en maak het niet belangrijker dan het is. Je bewustzijn moet genoeg veerkracht hebben om noch in zelfmedelijden, noch in zelf-onvermogen te zinken. Het is een test.De détailbesprekingen per Teken van de Dierenriem in de Lente, vind je terug op de hierna volgende pagina's door eenvoudig op de hiernaast staande knop "Verder" te klikken.