Pag 7/9

ASTROLOGIESE KALENDER

De astrologiese kalender berust op een geheel ander concept, dan waarmee men de astrologie doorgaans benadert: hij wil de weergave zijn van de energiepatronen in het hier en nu. De geboortehoroskoop geeft een blauwdruk van het energeties potentiëel dat men bij zijn geboorte heeft meegekregen. De astrologiese kalender geeft op zijn beurt een blauwdruk van de soorten energie (hun problemen en hun boodschap) die op een bepaald tijdstip geldig zijn, en wel voor ALLE mensen. Met dien verstande: hoe meer een bepaald energiepatroon interaktie heeft met het eigen energiepatroon(zoals kan afgeleid worden uit zijn horoskoop), hoe meer déze energie voor een bepaalde persoon relevant en geldig zal zijn. De astrologiese kalender wordt ieder seizoen vernieuwd.

KRACHTLIJNEN ZOMER 2024

De Lente is "hier" erg regenachtig en druilerig geweest. Dit astrologies proberen duiden is nooit zonder gevaar of valstrikken, omdat men zijn eigen heimat nooit als vertrekpunt of "centrum van de wereld" mag nemen: tegelijk is het immers op andere plaatsen van de wereld verschroeiend heet en droog geweest. Die plensbuien en met als het gevolg rivieren die uit hun oevers treden omdat ze die plotse aanvoer van water niet meer aankunnen, zijn immers een uiting van de globale opwar-ming van de Aarde. Al dat gesmolten water van de poolkappen, wordt immers extra in de watercir-culatie opgenomen, en is dus ergens "onderweg". De vrij extreme klimatologiese omstandigheden heeft .....de MENS dus in de eerste plaats aan zichzelf te wijten. Als we dan toch astrologies "met de vinger willen wijzen", gaat dit de richting uit van het Teken Vissen, en meer bepaald naar de 2 Planeten die daar al een tijdje vertoeven: Saturnus die op 8 maart 2023 Vissen is binnengekomen en daar nog tot mei 2025 blijft staan; en vooral Neptunus die in Vissen in haar eigen Teken staat en daar als Trage Planeet reeds vanaf februari 2012 staat.

Saturnus is de Planeet van de regelmaat en dosering, maar in het Teken van extremen dat Vis-sen is, kan hij dit stukken moeilijker volbrengen. De cycli op Aarde zijn verstoord door het chao-tisme van Vissen. Neptunus als typiese Water-Planeet, trekt zich weinig aan van de nood aan or-de en matiging, zo eigen aan de archetypiese Aarde-Planeet die Saturnus is. Neptunus zwaait de plak of in in passende beeldspraak: Posseidon zwaait met zijn drietand, en heeft het voor het zeg-gen. Alles schijnt daardoor in de war te lopen of in de soep te draaien: schema's worden overhoop gesmeten (zoals de zaaischema's van de boeren, en de grote cyclussen van oceaan- en windstro-mingen op Aarde); afspraken vallen letterlijk en figuurlijk in het water; plannen kunnen moeilijk gerealiseerd worden; er doemen allerhande onverwachte problemen en hindernissen op. Dat was de negatieve kant van Vissen. De positieve kant: dit onvoorspelbare heeft ook zijn charmes: het wegvallen of uitstellen van iets dat gepland stond, maakt plots vrij van alle verplichtingen en ver-antwoordelijkheden die daarmee gepaard gingen. Men krijgt daardoor een zee van vrije tijd, wat in het begin voor een gevoel van ongemak kan zorgen, maar nadien plaats kan maken voor een gevoel van onbestendigheid: niets moet, dus alles kan. Tijd om zomaar weer eens doellos in de stad rond te zwerven, met andere ogen te kijken naar alles waaraan men achteloos voorbij ging, en wie weet ontdekkingen te doen: een leuk winkeltje, een nieuwe eetzaak, een overgenomen kroeg, .....

Het goede nieuws: de heerschappij van Neptunus komt aan zijn einde. Dat staat geprogrammeerd "in de sterren" op 31 maart 2025. Het slechte nieuws: in de Zomer van dit jaar zijn er nog een paar serieuze buien op komst. En dan bedoel ik dat niet alleen letterlijk, maar ook en vooral figuurlijk: voorvallen of gebeurtenissen die een vloedgolf aan emoties kunnen doen ontstaan die het gemoed overstromen. En die zullen vragen om niet "slagzij" te gaan, maar om recht te blijven in de storm. Men mag kopje onder gaan, maar men moet weer boven water komen. Men mag de schade opmeten, maar men mag zich niet laten meesleuren als een stuk wrakhout. De Zomer is dus nogal uitdagend voor de emoties, en nogal beproevend voor zijn geduld en kalmte te bewaren. Probeer daarom Zen te blijven. Want het beste nieuws is: het gaat voorbij. Na de storm komt er steevast kalmte. Na woelig water, volgt er een periode van spiegelgladde rust. Het is uitstekend weer voor wie van zeilen of surfen houdt. Voor de anderen die deze kunst niet machtig zijn, komt het er vooral op aan zijn kop boven water te houden.De détailbesprekingen per Teken van de Dierenriem in de Winter, vind je terug op de hierna vol-gende pagina's door eenvoudig op de hiernaast staande knop "Verder" te klikken.