Pag2
(Esoteriese of Diepte-) Astrologie

De analogie maakt ook duidelijk hoe de astrologie in de praktijk werkt:
op het moment van de geboorte krijgt een persoon namelijk dié energie mee, die op dat specifieke moment heerst. Dit wordt aangetoond en weergegeven in de horos-koop van dat moment.

Men kan dit ook doen voor gebeurtenissen, fenomenen, voorvallen, het starten van een zaak, een huwelijk, het bouwen van een huis, het maken van een reis, enzo-voort.........; al spreekt men in dergelijke gevallen meer over een uurhoek dan over een “geboortehoroskoop”.

Eerste konstatering: wat doorgaans voor “horoskopen” doorgaan, zijn alles behalve horoskopen. Zijn géén horoskopen: alle voorspellingen in dag-en weekbladen en andere tijdschriften; alle prognoses per Teken van de Dierenriem; en alle geleuter over algemeenheden en populaire etiketteringen waarmee men small-talk en vrij-blijvende gesprekken pleegt te voeren (zoals over de Ascendant).

Een horoskoop is een geïndividualiseerde “hemelkaart”, of de blauwdruk van een specifiek moment met een heel specifieke energie. Alleen mensen die op identiek hetzelfde ogenblik geboren zijn, hebben dezelfde horoskoop, en die zijn eerder een zeldzaamheid. Om een voorbeeld te geven van wat een horoskoop wérkelijk is, staat hieronder de “geboortehoroskoop” of de uurhoek van deze website uitgerekend en uitgetekend.