Dier 7
Totemdier: de Das
   Geplaatst op 10 januari 2012

Broeder das ziet er een beetje uit als "een beer in het klein"; en er zijn dan ook een aantal parallellen tus-sen beide diersoorten te vinden. Zoals de beer is de das een alleseter, en is hij in het bezit van krachtige klauwen waarmee hij aarde en hout uit elkaar kan rijgen, en rotsen opzij kan duwen, op zoek naar voed-sel. Maar in tegenstelling tot de beer die doorgaans alleen leeft, leeft de das gezellig samen in een groep. Daartoe bouwt hij een burcht, met een heel sys-teem aan gangen, kamers en uitgangen. Omdat die moet voldoen aan eisen wat betreft ligging, reliëf en droogte, is het uitzoeken van een geschikte lokatie enorm belangrijk. In die mate, dat vaak slechts een aantal plekken daarvoor in aanmerking komen, en men op die plek decennia lang een dassen-kolonie kan aantreffen.

Ook voor de das-mens is het uitzoeken van een geschikte lokatie primordiaal : de juiste plek om te wonen; het geschikte café om uit te gaan; de juiste zaal om te vieren; de ideale vakantie-bestemming;..... In het uitkienen daarvan zal hij veel werk en appli-katie steken. Hij doet alles trouwens vrij GRONDIG : degelijk, nauwgezet, afgewerkt. Met de das geen half werk : hij blijft doorwerken tot de karwei af is. Hij is een zwoeger en een work-alcoholic : WERKEN is zijn leven en zijn lust. Met hun kleine, waggelende stapjes, leggen de dassen tijdens hun nachtelijke zoektochten naar voedsel, niet zelden grote afstanden af. Het zijn "diesels", maar ze houden er een onver-droten pas in.

Wie hard en veel werkt, moet ook voldoende kunnen uitrusten om te bekomen van de geleverde inspan-ningen en om op krachten te komen. Op dat vlak kan de mens nog iets leren van de das : hij last voldoende time-out's in om te ontspannen met slaap en spel. Dat is juist één van de genoegens van zo'n dassen-kolonie stilletjes te begluren : tegenover de stress die de mensen- samenleving vaak kenmerkt, lijken de dassen veel pret aan elkaar te leven en relaxt in hun omgang met elkaar te blijven. Het is juist vaak de mens die direkt of indirekt verantwoordelijk is voor onrust binnen de dassenburcht.