Dier 8
Totemdier: het Konijn
   Geplaatst op 10 januari 2012

Als er zich één dier "opgejaagd wild" moet voelen, dan zal dat wel het konijn zijn. Het is niet klein genoeg om zoals de muis weg te kruipen en te verdwijnen; het is niet snel genoeg zoals de ree om onzichtbaar te blijven; en het kan zoals de eekhoorn niet de boom in om weg te vluchten. Bovendien is het groot genoeg, om als uitverkoren prooi door te gaan voor nagenoeg alle "roofdieren" uit het bos: wolf, vos, beer, boskat, en ook lynx en uilen lusten wel een konijntje. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat het konijn een ANGSTIG dier is : achter iedere hoek kan het gevaar loeren, en de vijand kan "van overal komen". Zijn enige verweer bestaat eruit van tijdig zijn hol in te vluchten -en dan nog- , of van als een "angsthaas" (zijn broertje) , in elkaar te duiken.

Ook de konijn-mens is een BANGERIK , die zich slecht opgewassen voelt tegen de aanvallen en de agressie die op hem uitgeoefend worden, en zich een geboren "slachtoffer" voelt. Hij biedt nergens verzet tegen, en laat zich weerloos naar de " slachtbank" voeren. Men zou bijna medelijden krijgen met zo'n DUTS, en dat is eigenlijk ook de bedoeling: hij stelt zich zo zwak op, dat zijn "agressor" daardoor even uit zijn lood geslagen is : geen enkel verweer, hoe kan dat nu? Aan zulk een kleine aarzeling heeft het konijn genoeg om "het hazepad te kiezen" (alweer : zijn broer), en net die kleine voorsprong te nemen om buiten bereik te blijven (of buiten schot te blijven, want ook de mens staat in de rij bij diegenen die op hem jagen).

Wie zoals het konijn, sterk bewust is van eigen kwetsbaarheid en zwakte, zal zich weliswaar nooit in een dappere held kunnen omtoveren, maar hij moet wel leren van de angsten dat die oproepen, in hun juiste kontext te plaatsen: angst is geen overstelpend gevoel dat moet verlammen, maar een SIGNAAL dat moet te kennen geven WANNEER er precies gevaar heerst. Dus ALLERT blijven! Maar niet te pas en te onpas in angstmodus zitten dus, want dan verliest het zijn signaalfunktie. En vermits in het antwoord hierop "fight or flight", het konijn de luxe van de keus niet bezit, zal dán het advies steeds luiden: RENNEN

Weglopen van het gevaar, is een verstandige zet.