Art 2
Driekleurig Viooltje (Viola)
/br>

Het driekleurig viooltje is een uitgesproken vrouwelijke plant. Dat kan men zien aan haar vriendelijk, zacht en teder uitzicht, en dat kan men afleiden uit haar geneeskracht: het viooltje werkt verzachtend, verkoelend, wondhelend, krampopheffend, kalmerend, verwekend, sussend. Uitwendig toegediend als compressen, koelt het verhittingen en ontstekingen, heelt het wonden, ver-zacht het opgezette klieren, en helpt het tegen acné, netelroos, eczeem en an-dere huidaandoeningen. Innerlijk wordt het aangewend tegen diezelfde huid-aandoeningen en tegen alle soorten ontstekingen: van de keel, de luchtwegen, tandvlees, darm, blaas en speciaal de nieren.

Het driekleurig viooltje bevat immers ook salicyl (zie moerasspirea) en bezit waterafdrijvende en drainerende eigenschappen. Vandaar het gebruik bij waterzucht, vochtophopingen en -stuwingen in het lichaam, vertraagde nier-werking, verminderde urinevorming of problemen met de waterhuishouding in het algemeen.

Als yin, vrouwelijk kruid werkt het reinigend, waarop haar toepassingen be-rusten bij lente-en herfstmoeheid, teveel urinezuren in de bloedbaan (ure-mie), witte vloed, reumatiese pijnen en klachten. Als gevolg van een veront-reinigde en verzuurde bloedsomloop kunnen immers allerhande kwalen ont-staan: reuma, huidproblemen, hoofdpijn en allerlei vermoeidheidssympto-men.
Ook een verminderde nierwerking en een slechte uitscheiding van de afval-stoffen, kan dezelfde ziekteverschijnselen oproepen. In BEIDE gevallen, kan het driekleurig viooltje soelaas en verlichting bieden.

Als ANALOOG KRUID past het dus bij gevoelige en emotionele types-en niet alleen vrouwen!- die erg meeleven met de omgeving, en precies door zo bezorgd en "aangedaan" te zijn, allerlei aandoeningen krijgen aan hun gevoelige of weke lichaamsdelen. Water staat energeties voor gevoeligheid en ontvankelijkheid. Water-mensen dienen hun fysiese en psychiese afvoer te verzorgen, om in goede gezondheid te blijven.

Als ik naar viooltjes kijk, zie ik als het ware vriendelijke, glimlachende ge-zichtjes. In de bloemensymboliek staat Viooltje dan ook voor affektie, gene-genheid. Noteer ook dat achtervoegsel -tje in de naam: dat suggereert lief-talligheid. Dat is mooi, maar de keep smiling is geen goede attitude wan-neer men voor moeilijkheden staat, of er problemen moeten uitgepraat wor-den. Viooltjes-types hebben dus niet alleen een welwillende inborst; vanuit hun aversie voor alles wat ONaangenaam en vervelend is, vertonen ze ook de neiging om alles met "de mantel der liefde te bedekken". Maar wanneer iets niet opgelost wordt, dan slaat het neer in het lichaam als psychosomatiese klachten en symptomen. Teleurstellingen en gebrek aan genegenheid en me-deleven, voeden dan de kwalen die hierboven vermeld staan; huid en nieren zijn "emotionele organen" die met het gevoels-en relationeel leven meeëbben.

Bijgevolg is het als COMPLEMENTAIR KRUID te gebruiken voor het mensentype met een tekort aan medeleven en empathie, en als ge-volg van emotionele stuwingen last kan krijgen van bovenvermelde ziekte-verschijnselen. Speciaal kan het viooltje aangewend worden bij KINDEREN met koorts als gevolg van de typiese kinderziekten, en bij mensen die in een acute emotionele crisis of stress verkeren. In al deze gevallen kan het viooltje troost en heling brengen.

ASTROLOGIES valt het viooltje onder het lieflijke Teken waaronder het zo graag bloeit: Stier, die onder de Planeetkracht Venus staat. De kleur paars die erin zo sterk vertegenwoordigd is -in die mate dat de kleur violet zelfs náár de bloem werd genoemd- wijst op de aanwezigheid van een andere, vrouwelijke en zachte energie: het Teken Vissen of de Planeetkracht Neptu-nus. Het maarts viooltje dat -de naam geeft het alweer weg- in maart, dus tijdens de Vissen-periode bloeit- heeft dezelfde geneeskrachtige werkingen als het driekleurig viooltje.