Dier 10
Totemdier: de Egel
   Geplaatst op 10 januari 2009

De egel heeft een overduidelijke eigenschap : hij bezit het vermogen zijn STEKELS uit te zetten. Een zeer afdoende strategie om aanvallers letterlijk en figuur-lijkop afstand te houden. Door deze wel zeer DEFENSIEVE opstelling, wordt de egel onbereikbaar en onkwetsbaar, althans dat denkt hij toch. Want zo hermeties is deze "verdedigingswal" dan ook weer niet, getuige daarvan de ontelbare egels die ver-keersslachtoffers worden. Het is ook een beetje een eenzijdige strategie, die met een aantal duidelijke nadelen op andere terreinen opzadelt. Zoals : zo'n stekelbatterij kan niet echt gepoetst worden, waar-door de egelvacht nogal eens geteisterd wordt door allerlei parasieten en ongedierte. Of nog : voor een amoureuze toenadering, zitten die stekels fameus in de weg. En ook : met zo'n extra-vacht, is het lastig om te zwemmen; alhoewel egels kunnen zwemmen, verdrinken er toch nog heel veel in belachelijk ondiepe plasjes.

Ook de egel-mens, is iemand die heel vlug zijn stekels uitzet; iemand die direkt op zijn defensieve zit. Het valt niet mee om zo iemand naderbij te komen, laat staan met hem intiem te worden : er is steeds een AFSTAND die men niet kan overbruggen. Hoe sympathiek of zelfs "lief" men een egel ook moge vinden, echt aaibaar zal hij nooit worden.Ook de egel-mens bouwt een muur rondom zich, en waant zich daarachter veilig. De grootste vergissing die hij hierbij maakt, is te vergeten dat dit langs TWEE kanten werkt: elke bescherming is tegelijk een opsluiting waarin men zichzelf gevangen houdt. De egel is dus de "gevangene" van zijn eigen strategie: niet in staat eens iets ANDERS uit te proberen. En precies daardoor dan weer kwetsbaar. De egel IS wat men ziet, en niets anders. En daardoor dan weer erg voorspelbaar. Een beetje een saaie piet, met vaste routines, vaste uurregelingen, vaste levenswandel en geijkte gedragingen. Een konservatist die trouw blijft aan zijn gewoontes, tot in de kist, want niet in staat om adekwaat te reageren op wat hij op zijn weg tegenkomt. Hij draait zich STEEDS in een bol.