Art 12
Heemst (Althaea)

Heemst werd vooral om zijn wortels, en vooral in de Balkanlanden geteeld. Doch met de burgeroorlogen op het eind van de 20ste eeuw, is deze voorraad-markt grotendeels ingestort. Geen nood, want van deze overlevende plant zijn ook de bloeiende toppen bruikbaar als geneeskruid. Deze plant is nauw ver-want met het Kaasjeskruid, de Lavatera en andere malvaceae zoals Stokroos. Net als hen, sterven de bovengrondse delen iedere winter af, om vanuit de wortels ieder jaar in de lente terug uit te schieten. Alhoewel bijvoorbeeld de stokroos 2- tot 3-jarig is, is heemst meerjarig. Staat op ze op een goede stand-plaats met zon en veel water, dan gedijdt ze daar voor jaren, en breidt de plant ook sterk in de breedte uit met haar fors wortelgestel.

Met hen deelt heemst ook haar -want het is een vrouwelijke plant- zacht karakter. Wanneer men de plant aanraakt, voelt zij fluweelachtig aan, en er is niet "scherps" aan de plant: afgeronde vormen en zachte pastelkleuren. Dit weerspiegelt zich ook in de geneeskundige toepassingen van dit kruid: ver-zachtend, verwekend, sussend, verkoelend, slijmvliesbeschermend, ontste-kingsremmend, kalmerend, en zelfs slaapverwekkend. Heemst leent zich der-halve goed voor een kombinatiethee die men kan drinken voor het slapen gaan.
Slaat men de kruidenboeken in voor de kwalen, waarbij heemst kan helpen en helen, dan kan men samengevat stellen dat heemst alle prikkelingen van de slijmvliezen tegen gaat. Of dit nu de slijmvliezen van de maag (maag-zuur, maagpijn, maagcatar, reflux, maagzweer); die van de luchtwegen (droge hoest, prikkelhoest, bronchitis, long-emfyseem); of van de darm (diarree, darmcatar, opgeblazen gevoel, darmontsteking, prikkelbare darmsyndroom); of van de waterwegen (blaascatar, blaasontsteking, urineleiderontsteking, nierprikkeling met branderige, donkere urine, urinestenen) betreft. Ook ont-stekingen van de mond-en keelholte (droge mond, amandelontsteking, opge-zwollen of ontstoken tandvlees), de ogen, en zelfs de huid (brand, ontstekin-gen, abcessen, allergieŽn) kunnen gebaat zijn bij het gebruik van Heemst. Dat een kruid op zoveel verschillende gebieden een helende werking heeft, is eer-der een zeldzaamheid, en het maakt van Heemst een heel bijzonder kruid. De naam althaea komt van het Griekse "althainein", wat helen betekent; en de soortnaam officinalis wijst erop dat de plant sinds oudsher in de officiële lijst van gereputeerde geneeskruiden was opgenomen. Met zo'n indrukwek-kende lijst aan toepassingen, kon dat ook niet anders.

Omdat Heemst los maakt wat vast zit, verkoelt wat te heet is, en bevoch-tigt wat te droog is, kunnen we hierin duidelijk een Waterwerking/energie die in de plant huist herkennen. In de Chinese terminolgie is de plant yin en bevordert ze het yinne: kalmeert, vermindert ontstekingen, verwijdert hitte, bevordert de melkafscheiding. Water voert af wat té is, stroomt overal heen en door tot in de kleinste uithoeken, en voert mee om te elemineren = werkt reinigend (cfr de waterlopen die naar de zee vloeien). Water heeft ook geen "eigen vorm", want het neemt de vorm aan van dat wat haar bevat of omvat. Het is het Water van Vissen-Neptunus.

Als ANALOOG KRUID past heemst dus bij het mensentype dat zich als een leeg vat helemaal door anderen laat vollopen. Hij of zij is empaties en ontvankelijk, maar ook te meegaand en te beïvloedbaar. Zo iemand is daardoor ook een beetje angstig van aard , en kan dan moeilijk inslapen door emotionele opgewondenheid of zorgen (let wel: verwar dit niet met piekeren= het DENKEN niet kunnen stilzetten; cfr thijm). De prikkeling van buitenaf vertaalt zich dan als een prikkeling binnenin. Vaak hebben zulke mensen het moeilijk om zich af te sluiten (wanneer dit moet), en om neen te zeggen tegen anderen, uit schrik van anderen "tegen de borst te stoten" en uit schrik voor konflikten.

Bijgevolg is het als COMPLEMENTAIR KRUID te gebruiken voor het mensentype met een tekort aan inlevingvermogen in anderen: men-sen die in alles gewoon zijn hun eigen zin en wil door te drijven, zonder al te-veel rekening te houden met diegenen rondom hen. Egocentriese of zelfs ego-Ôstiese mensen, die ZICHZELF dan prikkelen in de talrijke spanningen en wrijvingen die ze door hun centripetale houding veroorzaken. Opmerkelijk hierbij, is dat zowel het analoge als het complementaire type hartepijn kun-nen krijgen door de irritaties waarin ze verzeilen. Let wel op: het betreft hier een spanningspijn in het electromagneties veld van het hart; niet een hart-kwaal als dusdanig!

Maar dit geeft wel aan dat er achter al deze zachtheid en vriendelijkheid van de plant nog een tweede energie verborgen ligt. Doordat de heemst ieder jaar wat betreft de bovengrondse delen van nul moet herstarten (en alle energie en reserve dan wordt opgestapeld in de wortels), komt ze vrij laat, pas na de zomerequinox, tot bloei, en meer bepaald in de Leeuw-periode. In de Chine-se kruidengeneeskunde werkt Heemst ook in op de San Jiao of "Drievoudige verwarmer", die helpt om alle organen en de algemene energie in het lichaam te regelen.

ASTROLOGIES draagt heemst zowel de energie van de periode waar-in ze bloeit in zich, nl Leeuw, als de kenmerken van het empathiese Teken Vissen of Pisces. Vandaar geen "harde" Zonne-signatuur met felle kleuren in deze behandeling, alhoewel de plant veel sterker is dan ze lijkt: ze wordt wei-nig aangevreten door insekten en rupsen.

Uiterlijk vertoont ze eerder haar Vissen-wezen: zachte, lila bloemen, fluweel-achtige bladeren, stengels die nooit houterig worden. Het ziet er een weke plant uit, maar ze is het niet. Eigen aan haar Vissen-aard zit haar kracht in haar voeten: wat er ook met de plant moge gebeuren, haar energie kan ze terugtrekken in haar kern, waar ze niet meer kan gekwetst worden. Ben jij zo'n gevoelig type, dat veel "geraakt" wordt door wat je in je omgeving wordt aangedaan, drink dan nu en dan eens heemst-thee wanneer je dat nodig hebt.

In het Engels wordt deze plant Marshmallow genoemd: een zachte snoep die gemaakt wordt van suiker, eiwit, en gelatine, en -hoe kan het ook anders- in vormpjes wordt gegoten en gestijfd wordt met meel. Een bereiding die reeds in het Oude Egypte met Heemstwortel werd gemaakt, waarbij het kleve-rig sap van de wortels werd geperst en werd verdikt tot stroop. Van het af-kooksel van de wortel werd met suiker of honing een hoestthee voor kinderen gemaakt. De Marshmallows waren de Mallows die langs de moerassen (marsh) groeiden. Zoals men kan bemerken: het Heemst-verhaal begint en eindigt met ......water.