Art 24
Lavendel (Lavendula)

Wie kent Lavendel niet? Men moet al een wereldvreemde snuiter zijn om in dit geval te zijn. Heel mijn jeugd lang stond er aan de supermarkt een getaan-de man uitgedost in Zuiderse kledij, met een ezeltje. Het was een opmerkelijk figuur, die van de Provence kwam, en lavendel verkocht. De geur van lavendel omringde hem tot meters ver. Mijn moeder kocht regelmatig een builtje voor in de linnenkast, een zeepje of een flesje lavendel-extrakt voor op de hoofd-kussens om rustig te slapen. En heel wat andere moeders deden dat ook.

Dit vat een beetje het hele verhaal van Lavendel samen: het is afkomstig uit het warme Middellandse Zeegebied, waar het in volle zon en op droge, steni-ge hellingen groeit. De naam komt van het Latijnse woord "lavere" wat "was-sen" betekent, wat erop wijst dat reeds de Oude Romeinen het kruid gebruik-ten voor alles wat met wassen van zichzelf, slaapgoed en kleren te maken had. Omdat het niet alleen goed rook, maar omdat het rustgevend effekt ervan reeds sedert oudsher bekend was.

Is hiermee alles over Lavendel dan gezegd? Bijlange niet! We moeten ook spe-cifiëren over WELKE lavendel we het hebben. Vroeger was het eenvoudig: men maakte géén onderscheid en sprak louter over DE Lavendel; en omdat haar geneeskrachtige (rustgevende en slaapverwekkende) eigenschappen al-gemeen erkend waren, kreeg zij het label "officinalis" van officiëel medicijn mee: lavendula officinalis. Maar dit is een oude naam, want er bestaan 33 soorten lavendel, elk met hun eigen bijzonderheden. Krijg dus geen hoofdpijn wanneer je "angustifolia", "latifolia", "spica" ,"vera" en "stoechas" door elkaar ziet verschijnen, want dan moet je wat lavendelolie op je voorhoofd wrijven. Maar ik heb overdreven: er zijn eigenlijk slechts 3 (belangrijke) ondersoorten: de kuiflavendel (Franse; stoechas) met grotere bloemen; de spijklavendel (Engelse; latifolia; spica; kleine) die iets vroeger bloeit en minder sterk geurt dan de echte lavendel; en natuurlijk tenslotte de echte lavendel (angustofolia; vera; smalbladige; grote) die gekweekt wordt voor haar aromatiese olie. Om het ingewikkeld te maken worden die onderling ook met elkaar gekruist om bvb lavandin (Spaanse; intermedia) te geven.

Medicinaal maakt men eveneens onderscheid tussen deze, maar belangrijker is wat ze gemeenschappelijk hebben: Lavendel is dienstig bij bloedaandrang naar het hoofd, hoofdpijn, migraine, duizeligheid, draaiingen, flauwtes, krie-belhoest en zelfs astma, omdat het kalmerend werkt op het zenuwstelsel. Lavendel werkt kalmerend, verfrissend en ontsmettend vanwege de evidente PAARSE energie in haar. ASTROLOGIES korrespondeert dit met de Vissen-Neptunus-energie. Een veld bloeiende Lavendel is als een zee van bloemen naast elkaar, analoog aan een vlucht vogels, een school vissen, of een zwerm bijen: een kollektief dat als één individu reageert.

Bijgevolg is het als COMPLEMENTAIR KRUID te gebruiken voor het mensentype met een tekort aan inlevingvermogen in anderen: men-sen die erg individualisties van aard zijn, en alles op hun eentje of zelf wil-len doen. Ze leven in hun cocon zonder veel interaktie of uitwisseling met anderen. Het gevoel afgesneden te zijn van de wereld en niet betrokken te zijn met anderen, kan een aliënatie veroorzaken: het gevoel een buitenbeentje of "vreemdeling" te zijn die "er niet bijhoort". Zich met anderen (moeten) inla-ten, kan zo stroef verlopen en zo vermoeiend worden bevonden, dat zo'n per-soon de symptomen kan krijgen, die Lavendel kan kureren.

Maar dit is niet alles: ASTROLOGIES draagt Lavendel ook nog eens de energie van de periode waarin ze bloeit in zich, nl Leeuw. Het immers een kruid dat graag "bakt" in de Zon, en helemaal niet gedijt op beschaduwde of te vochtige plekken. Deze kombinatie maakt Lavendel uniek, omdat zij zowel in staat is te verkoelen en te verzachten, als om op te wekken en te versterken. Van het eerste dit voorbeeld: in wereldoorlog 1 begon dokter R.M. Gattefossé toen hij te weinig medicijnen en ontsmettingsmiddelen had, te experimente-ren met essentiële oliën. Toen hij zij hand had verbrand, stopte hij het in een pot met lavendelextract. Na enkele uren was de "brand" eruit getrokken.

Volgens de Traditionele Chinese Kruidengeneeskunde belichaamt Lavendel de schijnbaar onmogelijke paradox om zowel Yin, als YANG tegelijk te draine-ren, door zowel het parasympaties als sympaties deel van het zenuwstelsel af te remmen. Exces aan Yang als hitte, onrust en agitatie; en exces aan Yin als koude (in darmen, longen, hart, urogenitale organen). Men kan stellen dat Lavendel dus een harmoniserend vermogen bezit: bij uitputting werkt het opwekkend; bij onrust kalmerend.

Als ANALOOG KRUID past het dus bij het gevoelige mensentype, dat moeite heeft om de wereld te "trotseren" en op allerhande manieren ge-kwetst wordt door wat anderen hem aandoen. Omdat zo iemand het moeilijk heeft om zich staande te houden, piekert en tubt hij vaak, en staan zijn zenu-wen onder grote spanning. Want al dat medeleven stelt hem niet in staat om zichzelf een passend gedrag aan te meten: hij voelt zich zwak en flauw, niet opgewassen tegen de problemen en moeilijkheden waarvoor hij staat. Laven-del gaat deze gevoelens van depressie en deze levensmoeheid tegen, versterkt het ik-bewustzijn en zelfvertrouwen (=Zon) , en geeft meer vitaliteit en levens -lust. Vandaar ook het gebruik bij lage bloeddruk die dit type vaak kent.

Wassen is een reiniging of zuivering met water: alle verontreinigingen en "vuilheid" wegspoelen. Daarom wordt Lavendel in de Oosterse geneeskunde soms ook hersenbezem genoemd: zij maakt onze slaap rustig, en reinigt de geest van alle getob, gepieker, en negatieve gedachten en gevoelens die uit het onderbewustzijn opkomen om gereinigd te worden tijdens onze slaap.