Pag4
Onze Keltiese roots

Aldus gaan heel wat New-Age-therapieën terug tot wat de Keltiese druïden eeuwen geleden dachten en deden: de Bach-bloesems, ontwikkeld door een Engelse intuï-tieve dokter bijvoorbeeld, vinden aansluiting bij Keltiese kruiden-tradities (en bij hoe sjamanen kruiden als medicijnen benaderen en gebruiken). Dat het Kelties erfgoed thans letterlijk en figuurlijk herrijst uit zijn as, is noch toevallig, noch een voorbij-gaande modegril.

Het is het teken dat de tijd er (weer) rijp voor is. De 21-eeuwse mens is uitgekeken op de (2000 jaar oude) betutteling van godsdiensten, en voelt aan dat het (200 jaar ou-de) materialisme en consumeren van de wetenschapsfilosofie geen spiritueel per-spectief biedt. Hij is op zoek naar zijn bron. Letterlijk én figuurlijk.Wil je meer weten over:

DE OUDE ESOTERIESE FILOSOFIE

DE VERHOUDING FILOSOFIE-WETENSCHAP

DE VERHOUDING RATIO-GELOOF

neem dan kontakt op met mij op 09/ 228 93 12

of mail naar: rudy.vanderstraeten@gmail.com

voor het geven van een VOORDRACHT over deze thema's.

Deze vernieuwde interesse in het Kelties erfgoed, berust dus op een andere bena-dering van de realiteit; een visie, die aansluit bij een meer intuïtief aanvoelen en ervaren van "de realiteit". Aldus dienen de Keltiese boomkalender, en de dier-totems bekeken te worden: niet letterlijk, maar inhoudelijk of energeties als ana-loge symbolen. Het zijn onze spirituele broeders in het plantenrijk en in het dierenrijk, die dezelfde energie belichamen en bezielen.

Dat is de konkrete manier waarop een natuurgebonden filosofie in elkaar steekt: in tegenstelling tot een kultuur waarin de plantaardige en dierlijke wezens onderdrukt en "doodgezwegen" worden, ZIJN bomen en planten integrale mede-spelers en voor-beelden, ipv "voor-werpen".

Ten einde deze andere manier van kijken naar en denken over de realiteit te il-lustreren, heb ik besloten een nieuw dossier bij mijn rubriek aldaar toe te voegen, met 12 TOTEMDIEREN. Ik weet dat die niet de enigste zijn, maar vermits het om de illustratie van een principe ging, heb ik een keus gemaakt. Ik heb gekozen voor 12 zoogdieren, maar ik kon net zo goed voor 12 vogelsoorten gekozen hebben. Belangrijker is, dat het originele uitwerkingen zijn, en geen kopieën van 17 in een dozijn van de Medicijn-Wiel- kaarten.         Zie:     Totem dieren