Art 4
Moerasspirea (Filipendula)
e,

Moerasspirea wordt door dichters soms lyries de koningin der weiden ge-noemd. Iets zakelijker-wetenschappelijker kan men ekologies vaststellen dat Moerasspirea een soort indicator is van een plantengemeenschap die het Moerasspirea-verbond wordt genoemd van hoge, bloemrijke moeras- en oe-vervegetaties. In die gemeenschap leeft ook dit ander kruid Valeriaan. En inderdaad, sinds de zomers zoveel droger en warmer zijn geworden door de opwarming van de aarde, gaan beide soorten in mijn tuin erop achteruit.

De aanblik van de witte trossen moerasspirea-bloemen op haar meest geliefde plaatsen -langs stromen, rivieren en in vochtige weiden- moge dan decoratief en elegant zijn, het geeft in de eerste plaats de voorkeur van de plant aan voor vochtige, waterrijke standplaatsen. De standplaats op vochtige bodem, en de teruggetrokken "leefwijze" tussen andere planten en struiken, zijn analogieŽn die te kennen geven voor welke kwalen moerasspirea dienstig kan zijn. Sto-rigen in de waterhuishouding kunnen hoofdpijn, een onreine huid met vormen van huiduitslag tot eczema, tot en met reuma veroorzaken door op-stapeling van zuren en afvalstoffen in weefsels of gewrichten. Moerasspirea helpt die afvalstoffen te elemineren door de waterafdrijving via de nieren te stimuleren. En op dezelfde manier kan ze hoofdpijn verlichten, zoals een as-pro -waarvan het belangrijkste bestanddeel salicyl is- dit doet.

Moerasspirea bevat immers een hoge concentratie van dat salicyl waardoor het, net zoals bijvoorbeeld wilgebast en driekleurig viooltje, een sterk water-afdrijvende werking heeft. Bij kneusing geven de bladeren hun typiese salicyl-geur af, waaraan men de plant kan herkennen wanneer ze nog niet in bloei staat. Want deze plant ziet er eerder onopvallend uit, en groeit op verborgen en verloren hoekjes van natte weiden of drassige ruigten: ze leidt een ietwat teruggetrokken, verscholen bestaan.

ASTROLOGIES kunnen we hierin het Element Water, en meer be-paald het Teken Kreeft in herkennen. Als een lieve moeder -astrologies is de Maan, de archetypiese moeder, heerseres van Kreeft- verkoelt zij al wat te heet of ontstoken is, en verzacht zij al wat te hard en te vast is. Moerasspirea is koortswerend, vooral voor kinderen met griep en kinderziekten; en gaat ontstekingen van de ogen, van de maag (gastritis), van de galwegen en de gal-blaas, en van de nieren na bvb roodvonk tegen. Ze helpt ook bij "witte vloed" bij vrouwen. En tenslotte bevordert de aanmaak van immuunlichaampjes (die een belangrijke rol spelen bij het bestrijden van schadelijke stoffen en bacte-riën in het lichaam), en heeft dus ook nog eens een antiseptiese naast een pijnstillende werking.

Bijgevolg is het als ANALOOG KRUID te gebruiken door het men-sentype dat als gevolg van zijn grote gevoeligheid een ietwat teruggetrokken en beschut bestaan leidt. Omdat zulke mensen tegelijk onvoldoende deelne-men aan het leven uit schrik om ontgoochelingen en kwetsuren op te lopen, stagneert hun emotioneel leven tot een "moerassige poel". Met als resultaat: reumatiese klachten en pijnen. Water (=emoties) dat niet meer in beweging is, begint te stinken en troebel te worden! Verder moeten zulke mensen op-houden met klagen, hun geliefkoosde bezigheid, en UIT hun zetel stappen om aan wat hen ergert, iets te verhelpen.

Als KOMPLEMENTAIR KRUID past moerasspirea dan weer bij het mensentype dat vanuit zijn drukke bezigheden " geen tijd heeft voor de emotionele verwikkelingen. Zulke mensen krijgen dan vaak óók met reuma te kampen, maar vanuit een geheel andere invalshoek en oorzaak: omdat ze te weinig met hun emoties rekening houden. Vaak ook blijven ze aktief OM niet bij hun gevoelens te hoeven stilstaan. Zo bekeken is reuma de tol van een ge-stresseerd en jachtig bestaan, met een teveel aan eten en alcoholiese dranken, en een tekort aan rust en slaap. Het organisme kan de geproduceerde afval-stoffen niet tijdig elemineren, en begint te verzuren, met als gevolg: reuma.

Tot slot nog dit: de relatie tuusen de mens en de Moerasspirea heeft een lange geschiedenis, en gaat terug tot de "Nieuwe Steentijd": in graven uit de pre-historie werden bloemen van de Moerasspirea terug gevonden. Ook vele eeu-wen later, was het een geliefde medicijnplant van de druïden in de Keltiese kultuur.