Dier 6
Totemdier: de Muis
   Geplaatst op 10 januari 2012

Broeder muis is een dwerg : het is alsof hij heeft vergeten heeft te groeien. KLEIN zijn, en in het geval van de muis klein blijven , biedt een aantal duidelijke VOORDELEN. Primo: wie klein is, heeft van alles WEINIG nodig; één luttel eikeltje, voor een hert of een everzwijn nauwelijks genoeg om "een tand te vullen" kan voor de muis een hele maaltijd beteke-nen. Secundo: wie klein is, kan overal onder en door : een muis kan in de smalste gleufjes en in piepkleine (!) gaatjes kruipen. En tertio: wie zo klein is, kan onopgemerkt blijven; ideaal om zich te verstoppen, of om wanneer men dan tóch wordt opgemerkt, er vanonder te muizen (!). Het laat de muis toe overal ongemerkt binnen en buiten te sluipen, en met een buit te gaan lopen, vóór men iets in de gaten (!) heeft.

Wat sympathiek kan overkomen bij dieren -wacht tot de dag dat je met muizen geplaagd zit, en je zult an-ders piepen (!)- is het daarvoor nog niet automaties in de mensenwereld. Klein om te bedotten bvb: de kleine lettertjes in een kontrakt, om iemand het leven zuur te maken. Ongemerkt als synoniem voor hei-melijk en diefstal bvb : iemand die bij jou binnen-muist, en met je kostbare bezittingen aan de haal gaat. Kunnen stil zijn, is hierbij een essentiële voorwaarde: ongemerkt betekent immers niet alleen ongezien, maar ook ongehoord! En tot slot : klein, als in "ongedierte" waarvan men wel de gevolgen op-merkt, maar de daders niet van vatten. Zoals de "muizenissen" in de kop.

De muis-mens, is een stille, schijnbaar onbeduidende, ietwat geheimzinnige figuur, die zich liever niet laat kennen, en regelmatig "verdwijnt" in een schuilplaats die alleen door hem bekend is. Ook psychies hanteert hij nogal eens de VERDWIJN-TRUUK : hij wordt dan on-bereikbaar, on-bespreek-baar, on-zichtbaar, on-hoorbaar. Als een kleine muis die opgeslokt is in het "grote niets". Een enkele keer houdt zo iemand er een verborgen leven op na: een verborgen trek, een verborgen hobby, een verborgen liefde. En dan kijkt men verbaasd op : Hij? Dát had-den we nooit van hem/haar verwacht!